Bajonetten

Hösten 2020 förvärvades fastigheten Bajonetten 12, 14 i Linköping.

Tidigare har byggnaden inrymt hotell, lägenhet och ett tryckeri. Nu ska vi bygga om till gymnasieskola. Vi kommer genomföra en komplett rivning av alla ytskikt och icke bärande innerväggar, och sedan göra en fullständig stomkomplettering. Utvändigt kommer vi renovera fasaden och byta samtliga fönster. Även taket kommer renoveras. Den färdiga skolan planeras inhysa maximalt 480 elever.Fakta

Namn Bajonetten
Tidplan Planerad inflyttning januari 2022

Dokument

Karta