Nässelfröet

Botrygg erhöll, via en markanvisningstävling, projektet att bygga en förskola på fastigheten Nässelfröet 1 i Harvestad. Förskolan byggs i två plan med mindre grupprum centrerade runt ett gemensamt torg och matsal. Byggnationen startar våren 2017 med inflyttning under sommaren 2018. Lokalerna kommer att förhyras av Linköpings kommun.

Fakta

Namn Nässelfröet
Antal Förskola och Skola
Tidplan Inflyttning sommaren 2018

Karta