Selma Lagerlöfs Torg

Botrygg har anvisats mark för att bygga 150 bostadsrätter, 100 hyresrätter därav 12-20 trygghetsbostäder samt ett BMSS-boende (bostad med särskild service som hyrs av kommunen) vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg. Markanvisningen skedde i konkurrens med 10 andra byggherrar under hösten 2012. Bostadsrätterna är belägna i kvarter K, L, M och N medan de övriga lägenheterna byggs i kvarter Q och J.

Byggstart för etapp 1, som omfattar 150 bostadsrätter, kommer att ske i juni 2017 med planerad inflyttning 2018.

Selma Lagerlöfs Torg är beläget på Norra Hisingen och ligger ca 5 km från Göteborgs Centrum. Byggnationen kommer att utgöra den första etappen i områdets omvandling och omfattar sammanlagt ca 500 nya bostäder. Förutom Botrygg AB anvisades mark till Förvaltnings AB Framtiden samt Riksbyggen.

Den första omvandlingen omfattar själva torget med nya centrumkvarter samt en ny entrépunkt och torgbildning ut mot Litteraturgatan i väster. Markanvisningarna skapar möjlighet att bygga cirka 500 nya bostäder främst i flerbostadshus, 6000 – 8000 kvm lokalyta för handel, cirka 3300 kvm lokalyta för kontor och cirka 6000 kvm lokalyta för kultur, idrott och annan verksamhet. Både hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas inom området

Läs mer information om projektet på hemsidan: selma-stad-logotyp-green
samt i månadens nyhetsbrev:

Grönt och varierat Med den nya stadsdelen vill man variera bebyggelsen med olika höjder och hustyper samt skapa trygga och attraktiva miljöer mellan hus och kvarter. Att bygga energisnålt och hålla en miljöprofil är även viktigt varför man arbetar med att få in det gröna i stadsdelen.

Ta till vara det goda Även om Selma Lagerlöfs torg är slitet i dag, så finns det mycket i området som är värt att värna. Närhet till natur- och rekreationsområden, ett bra serviceutbud med handel, vård, skola och omsorg nära till hands, ett bra idrotts- och föreningsliv, ett rikt kulturliv med kulturhus och teater samt en av Sveriges två balettskolor. Detta tillsammans med närheten till Göteborgs stadskärna och goda kommunikationer gör att staden valt att satsa på torget och dess omgivningar.

Fakta

Namn Selma Lagerlöfs torg
Antal Etapp 1: 150 bostadsrätter Etapp 2: 100 hyresrätter därav 12-20 trygghetsbostäder samt ett BMSS-boende
Upplåtelse Hyresrätt och bostadsrätt
Tidplan Planerad byggstart för etapp 1: juni 2017 Planerad byggstart för etapp 2: 2018

Karta