Garvaren

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga flerbostadshus vid Kvarteret Garvaren i Norrköping!

Norrköpings stad utlyste tävlingen i december 2016 och har baserat på denna utsett oss som aktör för bygget i närheten av Industrilandskapet i Norrköping. Totalt kommer ca 49 lägenheter att uppföras, mestadels treor med resterande bostäder fördelade jämnt mellan ettor, tvåor och fyror.

Byggstart planeras till 2018.

Fakta

Namn Garvaren
Antal ca 49 lägenheter
Tidplan Planerad byggstart 2018

Dokument

Karta