Ägolotten

Botrygg erhöll via upphandling av Örebro kommun uppdraget att bygga en ny gruppbostad i Lillån. Gruppboendet, som är i ett plan, kommer att bestå av sex lägenheter, gemensamt kök, samvarorum och personalutrymmen. Lägenheterna är på 47 kvm vardera och inkluderar hall, kök, vardagsrum, sovrum och badrum. Till varje lägenhet hör även en avskärmad uteplats. Byggnationen startar vinter 2016 och inflyttning är beräknat till augusti 2017.

Fakta

Namn Ägolotten
Antal 6 lägenheter
Upplåtelse Förhyrs av Örebro kommun
Tidplan Inflyttning september 2017

Karta