Gårdsten etapp B


Etapp A - Brf Örtagården >>>

Botrygg har anvisats mark för att bygga sammanlagt ca 300 bostadsrätter i nordöstra Gårdsten i Angered. Markanvisningen skedde under hösten 2015. Etapp B består av 240 hyresrätter och bostadsrätter. Aktuellt område ligger i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. Stadsdelen är väl fungerande men med behov av nytillskott av bostäder och verksamheter. En fortsatt utveckling av Gårdsten ligger väl i linje med strategi för stadens utbyggnadsplanering.

Byggnationen är ett projekt där unga och personer med vanliga inkomster står i fokus. Botrygg kommer hjälpa till genom att finansiera delar av egeninsatsen för köparen. Det innebär att kostnaden för den boende blir likvärdig med en hyresrätt i området men i bostadsrättsform.

Byggstart 2019 med planerad inflyttningsstart 2021.

Fakta

Namn Gårdsten
Antal 240 bostäder
Upplåtelse Hyresrätt/bostadsrätt
Tidplan Byggstart 2019

Karta

Lägenheterna förmedlas i samarbete med Svensk Fastighetsförmedling. Vid intresse vänligen kontakta:  

  Caroline Svanberg,
  0708-22 49 03