Gårdsten etapp BBotrygg har anvisats mark för att bygga sammanlagt ca 300 bostadsrätter i nordöstra Gårdsten i Angered. Markanvisningen skedde under hösten 2015. Etapp B består av 124 hyresrätter. Aktuellt område ligger i stadsdelen Gårdsten i Göteborg. Stadsdelen är väl fungerande men med behov av nytillskott av bostäder och verksamheter. En fortsatt utveckling av Gårdsten ligger väl i linje med strategi för stadens utbyggnadsplanering.

Byggnationen är ett projekt där unga och personer med vanliga inkomster står i fokus.

Byggstart vintern 2019 med inflyttning 2022.

Fakta

Namn Gårdsten
Antal 124 bostäder
Upplåtelse Hyresrätt
Tidplan Inflyttning 2022

Karta