Grönebacken, Göteborg

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 40-100 nya lägenheter samt en kommunal förskola med 6 avdelningar i Kyrkbyn i Göteborg. Det aktuella området ligger vid Grönebacken mitt i Kyrkbyn inom stadsdelen Lundby, ca 4 km från centrala Göteborg. I Programmet för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn, som antogs av byggnadsnämnden 2007, pekas platsen ut som möjlig att bebygga med ca 40-100 lägenheter i 2 punkthus. På platsen finns idag en förskola med 6 avdelningar, som ska integreras i den nya bebyggelsen. Detaljplanearbetet påbörjas under hösten 2014 och byggstart är beräknat till 2020.

Fakta

Namn Grönebacken
Antal 40-100 lägenheter och en förskola (planarbete pågår och styr den slutliga volymen för antal lägenheter)
Upplåtelse Bostadsrätt
Tidplan Planerad byggstart 2020

Karta