Kvibergs park, Göteborg

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 100 bostäder i Kvibergs park i Göteborg. Aktuellt område för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Gärdsås och Utby ca 7 kilometer från Göteborgs centrum. Projektet har fokus på social hållbarhet och integration. Planerad byggstart 2025 med planerad inflyttning 2027.

Fakta

Namn Kvibergs park
Antal 100 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt, hyresrätt
Tidplan Planerad byggstart 2025

Karta