Grönebacken, Göteborg

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 100 bostäder i Kvibergs park i Göteborg. Aktuellt område för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Gärdsås och Utby ca 7 kilometer från Göteborgs centrum. Projektet har fokus på social hållbarhet och integration. Botrygg kommer bygga 40 bostadsrätter och 60 hyresrätter samt bostäder med särskild service (BmSS). Arbete med detaljplan påbörjas under hösten och beräknas vinna laga kraft under 2019. Planerad byggstart 2021.

Fakta

Namn Kvibergs park
Antal 100 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt, hyresrätt och Bmss
Tidplan Detaljplan färdig 2019
Planerad byggstart 2021

Karta