Grönebacken, Göteborg

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga 100 bostäder i Kvibergs park i Göteborg. Aktuellt område för markanvisningen ligger utmed Gärdsåsgatan mellan Gärdsås och Utby ca 7 kilometer från Göteborgs centrum. Projektet har fokus på social hållbarhet och integration. Planerad byggstart 2023.

Fakta

Namn Kvibergs park
Antal 100 lägenheter
Upplåtelse Bostadsrätt, hyresrätt
Tidplan Planerad byggstart 2023

Karta