Södra Gårda

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att renovera och bygga till de tidigare rivningshotade kvarteren i Kvarteret Eken/Cedern i Gårda, invid Liseberg, Göteborg. I och med beslutet tryggas nu 110 lägenheter då Botrygg går in i projektet för att bevara bostäderna och fortsatt erbjuda låg hyra.

Markanvisningstävlingen anordnades av Göteborgs stad och i bedömningen framgick det att företagets förslag var starkast när det gäller att lösa buller, luft och riskhantering för bostäderna.

De befintliga bostäderna kommer renoveras varsamt och hyras ut till låg kostnad.

Fastigheten är idag fullt uthyrd och målsättningen är att de boende skall kunna bo kvar i sina lägenheter under renoveringstiden. Intresseanmälningar för kvarteret kommer att läggas upp på Botryggs hemsida när vi kommit längre i projekteringen, som kommer att ske i samråd med bostadsföreningen.

Renoveringen är planerad att starta 2018. Nybyggnationen startar preliminärt 2020 med inflyttning 2022.

Fakta

Namn Södra Gårda
Antal 110 lägenheter (planarbete pågår och styr den slutliga volymen för antal lägenheter)
Upplåtelse Hyresrätt
Tidplan Planerad renoveringsstart 2018

Dokument

Karta