Västerlösa

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga ett nytt gruppboende i Västerlösa utanför Linköping. Gruppboendet kommer uppföras i ett plan och bestå av sex lägenheter. Utöver lägenheter består byggnationen även av gemensamhetsytor, personalrum och komplementbyggnader.

Bygget har startat med inflyttning i maj 2019.

Fakta

Namn Västerlösa
Antal Gruppboende
Tidplan Inflyttning maj 2019

Karta