Västerlösa

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga ett nytt gruppboende i Västerlösa utanför Linköping. Gruppboendet kommer uppföras i ett plan och bestå av sex lägenheter. Utöver lägenheter består byggnationen även av gemensamhetsytor, personalrum och komplementbyggnader.

Projekteringen påbörjas under våren och planerad inflyttning är till sommaren 2019.

Fakta

Namn Västerlösa
Antal Gruppboende
Tidplan Inflyttning sommaren 2019

Karta