Sege Park

Sege Park ska omvandlas till ett område med blandad stadsbebyggelse. Här kommer det att finnas bostäder, verksamheter och offentlig service. Den uppvuxna parken ska utvecklas och vara öppen och tillgänglig för alla. Området kommer att förtätas genom nybyggnation samtidigt som de gamla byggnaderna kommer att få en ny användning. När området är klart beräknas här finnas cirka 750 bostäder, främst i flerbostadshus.

Botrygg anvisades via en markanvisningstävling tomt F1-F2 där vi kommer uppför ca 60 lägenheter. Upplåtelseform kommer väljas i ett senare skede.

Sege Park ligger i Kirseberg i östra Malmö. Här låg tidigare Malmö Östra Sjukhus där det bedrevs psykiatrisk vård fram till 1995. Malmö stad äger idag all mark inom området som är cirka 250 000 m2.

Fakta

Namn Sege Park
Antal 60 lägenheter

Dokument

Karta