Sandtorp

I Sandtorp, mellan Klockaretorpet och Kneipen, i Norrköping kommer Botrygg att uppföra ca 50 nya bostäder. Lägenheterna är fördelade på tre flerbostadshus om vardera fyra våningar med generösa gårdsterrasser, anpassade för lek och granngemenskap, mellan huskropparna. Botrygg anvisades marken via en markanvisningstävling anordnad av Norrköping kommun.

Fakta

Namn Sandtorp
Antal ca 50 lägenheter
Upplåtelse Bostäder, LSS-boende
Tidplan Planerad byggstart sommaren 2020

Dokument

Karta