Fiskgjusen

Botrygg har via en markanvisningstävling erhållit uppdraget att bygga ett nytt gruppboende i Norra Ormesta i Örebro.

Gruppboendet kommer uppföras i två plan och bestå av sex lägenheter. Utöver lägenheter består byggnationen även av gemensamhetsytor, personalrum och komplementbyggnader.

Byggstart är beräknat till sommaren 2018. Gruppbostäderna ska stå klara för inflyttning i juni 2019.

Fakta

Namn Fiskgjusen
Antal 6 lägenheter
Upplåtelse Gruppboende

Dokument

Karta