Högdalen

Botrygg kommer att bygga ca 90 hyresrätter med rimliga hyror i Högdalen.

Detaljplanearbetet är i full gång och vi planerar för byggstart 2022.

Fakta

Namn Högdalen
Antal ca 90 lägenheter
Upplåtelse Hyresrätt
Tidsplan Planerad byggstart 2022

Dokument

Karta