Klockelund

Invid Drevvikens strand kommer Botrygg att uppföra ca 100 nya bostadsrätter. Botrygg anvisades marken via en markanvisningstävling anordnad av Stockholms stad. Alla lägenheter kommer ha mycket hög standard och vissa kommer även att få vattenutsikt ut över Drevviken. Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om ett större bostadsbyggnadsprojekt vid Drevviken på ca 360 lägenheter och ca 50 enbostadshus och radhus.

Fakta

Namn Klockelund
Antal 100 lägenheter
Upplåtelse Hyresrätt

Karta