Östra Sala backe

Östra Sala backe i Uppsala står inför ett stort ombyggnationsprojekt med 600 nya bostäder i etapp ett och 500 nya bostäder i etapp två.

Botrygg anvisades via en markanvisningstävling mark i den andra etappen och kommer bygga 172 lägenheter och förskola med 4 avdelningar samt en lokal för café- eller restaurangändamål. Byggnaderna består av många små och yteffektiva lägenheter för till exempel studenter uppblandat med större anpassade för barnfamiljer eller äldre. Förskolan, som kommer innehålla fyra avdelningar, har plats för 72 barn.

Företagets idé var att skapa ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Förslaget ger ett öppet kvarter med fristående huskroppar som släpper in ljus på gårdar och genererar ett flöde genom kvarteret. Mötesplatser som verkstadsbyggnad på gården, grillplatser, utegym och cykelrum stimulerar till samtal grannar emellan.

Botrygg lämnade in det vinnande bidraget tillsammans med arkitektkontoret Semrén och Månsson. Byggstart under 2019 med inflyttning planerad till 2022.

Fakta

Namn Östra Sala backe
Antal 170 lägenheter och en förskola
Upplåtelse Hyresrätt
Tidplan Inflyttningsstart 2022

Karta