Hållbarhet

Vi har för verksamhetsåret 2020 tagit fram en hållbarhetsredovisning. Rapporten, som är en del av verksamhetsberättelsen, berättar om årets arbete och ambitioner inom miljö och socialt ansvar. Läs Botryggs Hållbarhetsredovisning.

2019 gick vi över till att enbart använda el från ursprungsmärkt vattenkraft samt att klimatkompensera all CO2 från uppvärmningen av våra fastigheter i samarbete med Vi-skogen. Vi-skogen har ett projekt i Kenya där de utbildar och stödjer bönder att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor.Socialt engagemang

Att sponsra och bidra till kultur, idrott och välgörenhet har varit en självklarhet för Botrygg sedan verksamheten startade.

Vi har under många år brunnit för socialt engagemang och som ett led i det mottog vi hösten 2019 utmärkelsen Årets Samhällsengagemang på Tappra Barns välgörenhetsgala.

År 2019 blev vi huvudpartner till Linköpings Stadsmission. En del av vårt samarbete innebär att stötta tonåringar att nå en fungerande skolgång, skapa goda förutsättningar för fritidsaktiviteter och hälsosamma relationer. Botrygg har, som en del i detta, under de senaste två åren stöttat Stadsmissionen i projektet ”Jobb först.” Projektet innebär att cirka 60 ungdomar, i åldrarna 14-18 år, boendes i Linköpings utanförskapsområden, har erbjudits sommarjobb hos Botrygg och företagets samarbetspartners.

Vi stöttar även det nya projektet ”Fokusungdomar” som riktar sig till unga i åldrarna 13-16 år. I projektet hjälper Stadsmissionens personal till med personlig utveckling i form av läxhjälp, mentorskap och kontakter med arbetsplatser där ungdomarna ges möjlighet att arbeta och tjäna lite extra pengar.

Utöver detta engagemang är vi också huvudsponsor till en rad idrottsföreningar och kulturverksamheter. Några av dessa är Linköping HC, Linköping FC och Östgötamusiken.

Under 2022 har vi stöttat följande organisationer och föreningar: Bergs IK, BK Ljungsbro, DIBB - Bokmässa, Folkteatern Västra Gotaland AB, GAIS - Gårdsstensfotbollen Hemgårdarnas Bollklubb United, KTH - Samhällsbyggnadsektionen, LHC, Linköping Frisksportklubb, Linköping Futsal SK, Linköping IBK, Linköpings Allmänna Simsällskap, Linköpings Fotboll Club, Linköpings Konståkningsförening, Linköpings Parasportförening, Linköpings Pingisklubb, NyföretagarCentrum i Linköping, Riksteatern i Linköping, Sirius Fotboll, Stadsmissionen, Tanneforspojkarna, Team Valla / Linköpings VC, Topp 100, Wilmas Vänner, Älvsjö AIK FF, Östgötamusiken.

 

Arbete till ungdomar och nyanlända

Vi är en långsiktig förvaltare som arbetar genomgående med social hållbarhet. Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle och område vi verkar i. Därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när det gäller att ge ungdomar och nyanlända en väg ut i arbetslivet. I samtliga Botryggs projekt erbjuder vi ungdomar och nyanlända praktikplats.

Vi har även inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi erbjuder nyanlända personer som har en bakgrund inom byggbranschen praktikplatser på våra byggen. Praktiken varvas med undervisning i svenska. Vi ser det som ett mycket gott exempel på hur man som företag kan ta sitt ansvar i integrationsprocessen.Konstnärlig utsmyckning

Vi försöker genom våra konstsatsningar göra konsten tillgänglig för alla, inte bara för de boende i kvarteren, utan även för personer från andra delar av staden och landet. Detta bidrar till det offentliga rummet och ger liv åt området.

Vi månar om trivseln och satsar därför extra på att skapa en trivsam boendemiljö genom konstnärlig utsmyckning. Något som visat sig vara mycket uppskattat. I samband med inflyttning anordnas en vernissage där konstnär, boende och grannar är inbjudna för att uppmärksamma konsten och skapa kontakter mellan de boende.

Botryggs konstgalleri