Lägre hyror

För vissa fastigheter har vi erhållit särskilt stöd från staten för att erbjuda prisvärda hyreslägenheter. Stödet medför att vi kan erbjuda lägenheter till rimliga hyror för dig som hyresgäst. Genomsnittshyran (Normhyran) för lägenheterna hamnar mellan 1 350 – 1 550 kr/kvm beroende på vilken kommun fastigheten ligger inom. Lägenheterna ska även förmedlas på ett öppet och transparent sätt och Botrygg har här valt att förmedla lägenheterna via de kommunala bostadsförmedlingarna med vissa undantag för lägenheter som kommunerna själva kan disponera för personer med särskilt behov. Förutom att lägenheterna förhyrs till överkomlig hyra är lägenheterna även energieffektiva och förbrukar maximalt 88 % av Boverkets energikrav vilket gynnar såväl dig som hyresgäst som miljön. Vid tilldelning av lägenheterna följer Botrygg den kommunala bostadsförmedlingens riktlinjer samt gör bedömningen om hyresgästen uppnår de ekonomiska kraven m.m. enligt nedan.

Kundbedömning:

 • Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald. Detta är ett lägre krav än vad många hyresvärdar tillämpar vid sin uthyrning.
 • Före uthyrning sker en inkomst- och kreditkontroll där vi gör en enskild bedömning av kundens betalningsförmåga av hyran. För bedömning av betalningsförmågan används Kronofogdens förbehållsbelopp.
 • Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.
 • För Johannesgården i Göteborg gäller därutöver att lägenheten erbjuds den som har bäst behov av lägenhet med rimlig hyra. Bedömningen görs här utifrån de sökandes ekonomi och om någon sökande har särskilda behov av berörd lägenhet.
 • Lägenheter på fastigheter belägna i Göteborgs Kommun kommer förmedlas via Boplats. Uppfyller sökande kraven enligt ovan kommer lägenheterna fördelas till intressenten med längst kötid.
 • Lägenheter på fastigheter belägna i Uppsala Kommun kommer förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling. Uppfyller sökande kraven enligt ovan kommer lägenheterna fördelas till intressenten med längst kötid.

Fastigheter som omfattas av särskilt stöd

 • Gårdsten 123:1-5, Göteborg
 • Del av Tynnered 34:1, Göteborg
 • Alnen 18, Linköping
 • Bävern 11, Linköping
 • Cittran 76, Norrköping
 • Vårfloden 1, Tyresö
 • Kåbo 79:2 (Etapp 1 och 2), Uppsala
 • Sala Backe 54:1, Uppsala