Hållbarhet

Vi har för verksamhetsåret 2019 tagit fram en hållbarhetsredovisning. Rapporten berättar om årets arbete och ambitioner inom miljö och socialt ansvar. Läs rapporten här.

2019 gick vi över till att enbart använda el från ursprungsmärkt vattenkraft samt att klimatkompensera all CO2 från uppvärmningen av våra fastigheter i samarbete med Vi-skogen. Vi-skogen har ett projekt i Kenya där de utbildar och stödjer bönder att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor.


Socialt engagemang

"Med sitt brinnande engagemang för den lokala kulturen verkar Botrygg på många plan, inte minst när det gäller integrationsfrågor. Med stor bredd bidrar Botrygg till att Linköpingsborna får ett mer berikat kulturliv och levande bostäder till alla!" - Motivering från Tappra Barns välgörenhetsgala

Hösten 2019 mottog vi utmärkelsen Årets Samhällsengagemang på Tappra Barns välgörenhetsgala. Det är något vi är mycket stolta över då vi under flera år har ansett att det är en självklarhet för oss att vara med och ta ansvar för det samhälle vi verkar i.

Vi har därför under många år varit en stor aktör när det gäller sponsring av lokal idrott. Vi anser att en aktiv fritid och förebilder inom idrotten är viktiga för samhällets gemenskap. Det skapar meningsfullhet på fritiden för såväl barn och ungdomar som engagerade vuxna och äldre. Men det är inte bara idrott som vi sponsrar, vi stöttar även lokal kultur. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram kulturen i samhället och ge alla möjlighet att se en teaterpjäs eller besöka konstnärliga utställningar.

Vi vill även utnyttja den möjlighet vi har att påverka samhället, att ge alla bättre förutsättningar till en ljus framtid. Därför stöttar vi årligen organisationer såsom Stockholms stadsmission, Musikhjälpen eller Världsnaturfonden.

Under 2019 har vi stöttat följande organisationer och föreningar: Dibb Förlag, Expo, FC Linköping City, Göteborg Damfotboll, Hemgårdarnas BK, KFUM Futsal, KTH, Linköpings Fotbollsförening, LHC, LFC, Linköping Innebandy, Lkpg Parasport, Norrköpings symfoniorkester, Nyföretagarcentrum Linköping, RP, Skådebanan, Stadsmissionen, Tage Danielssons vänner, Östergötlands Musikdagar och Östgötamusiken.

Mix  

Arbete till ungdomar och nyanlända

Vi är en långsiktig förvaltare som arbetar genomgående med social hållbarhet. Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle och område vi verkar i. Därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när det gäller att ge ungdomar och nyanlända en väg ut i arbetslivet. I samtliga Botryggs projekt erbjuder vi ungdomar och nyanlända praktikplats.

Vi har även inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi erbjuder nyanlända personer som har en bakgrund inom byggbranschen praktikplatser på våra byggen. Praktiken varvas med undervisning i svenska. Vi ser det som ett mycket gott exempel på hur man som företag kan ta sitt ansvar i integrationsprocessen.Konstnärlig utsmyckning

Vi försöker genom våra konstsatsningar göra konsten tillgänglig för alla, inte bara för de boende i kvarteren, utan även för personer från andra delar av staden och landet. Detta bidrar till det offentliga rummet och ger liv åt området.

Vi månar om trivseln och satsar därför extra på att skapa en trivsam boendemiljö genom konstnärlig utsmyckning. Något som visat sig vara mycket uppskattat. I samband med inflyttning anordnas en vernissage där konstnär, boende och grannar är inbjudna för att uppmärksamma konsten och skapa kontakter mellan de boende.

Botryggs konstgalleri

Konst