Björkhöjden

Vid Björkhöjdsskolan i Tynnered har Botrygg fått en markanvisning för 123 lägenheter med både hyresrätter och bostadsrätter. Lägenheterna kommer att vara övervägande 1-2 rum och kök. Av hyresrätterna kommer över hälften att upplåtas som bogemenskap, BmSS och bostäder för äldre. Planerad byggstart 2023 med planerad inflyttning 2025.

Botrygg äger i dag grannfastigheten på Trollbärsstigen 16 där vi under 2016-2017 byggde till en våning med 16 bostäder för äldre.

Fakta

Namn Björkhöjden
Antal 123 lägenheter
Upplåtelse Hyresrätt/Bostadsrätt
Tidplan Planerad byggstart 2023

Dokument

Karta