Södra Gårda

I Gårda kommer Botrygg bygga 100 studentbostäder/företagslägenheter. De nya byggnaderna kompletterar kvarteren och skapar omgärdade innergårdar.

I kv. Lejonet kommer även hotell, restauranger och kontor att byggas.

Detaljplanestart 2022.

Fakta

Namn Gårda
Antal 100 lägenheter samt hotell och lokaler

Dokument

Karta