Fruängen

I juli 2023 förvärvade Botrygg fastigheten Inspektrisen 1 i Fruängen. Fastigheten ligger i nära anslutning till tunnelbanan och Fruängens centrum. Stockholm stad har påbörjat ett programarbete för utveckling av Fruängens centrum där fastigheten är utpekad för ny bostadsbebyggelse. Botrygg bedömer att det kommer gå att bygga cirka 60-70 hyreslägenheter på platsen.

Fakta

Namn Fruängen
Antal ca 60-70 lägenheter
Upplåtelse Hyresrätt

Dokument

Karta