Hyreslägenheter

För tillfället har vi tyvärr inga lediga lägenheter i våra befintliga fastigheter. Vi hänvisar istället till vår nyproduktion

Vi fördelar våra lediga lägenheter utifrån de intresseanmälningar som inkommit till oss. Om ni lämnar en intresseanmälan så återkommer vi med ett erbjudande när vi får in en passande lägenhet.

Tänk på att uppdatera er intresseanmälan minst en gång per halvår för att den inte skall bli inaktiverad. Om ni är intresserad av att se vårt befintliga utbud av lägenheter så finner ni dem under våra fastigheter

Våra hyreslägenheter i Stockholm förmedlas via Stockholms Bostadsförmedling, https://bostad.stockholm.se/
Personuppgifter
Sökande Ange personnummer med 10 siffror och bindestreck: ÅÅMMDD-XXXX
Ange månadshyra som heltal i SEK utan valutasymbol. Ange månadsinkomst som heltal i SEK utan valutasymbol.
Jag söker

Områden/projekt som jag är intresserad av