Särskilt stöd

För vissa fastigheter har vi erhållit särskilt stöd från staten. Detta för att kunna erbjuda lägenheter till överkomliga hyror. Dessa lägenheter fördelas till de som har bäst behov av lägenheter till överkomlig hyra. Lediga lägenheter förmedlas via kommunens bostadskö.

Kundbedömning:

  • Det är tillräckligt att det är sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
  • Före uthyrning sker en kreditkontroll där vi gör en bedömning av kundens betalningsförmåga.
  • Antalet personer som skall bo i bostaden skall vara rimligt i förhållande till bostadens storlek.

Fastigheter som omfattas av särskilt stöd

Johannesgården, Göteborg

Norra Tyresö, Stockholm