Botrygg i media

Norrköpings Tidningar
Efter mycket omständigheter står det klart att Botrygg AB kommer att bygga 20 nya villor i området Möjetorp i Hjulsbro.  Planerna på att bebygga området med bostäder har funnits sedan i början av 1990-talet men aldrig lyckats fullbordas. I områdets norra delar, mot Vårdsbergsvägen, har Riksbyggen byggt bostadsrättslägenheter – En bit in på 1990-talet försvann efterfrågan och man byggde inte klart, säger Gösta Gustavsson (c), ordförande i teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Såldes tillbaka Kvar är den obebyggda södra delen med plats för 44 lägenheter. – Den marken såldes tillbaka till kommunen och vi letade efter andra intressenter, säger Gustavsson. Området är alltså för närvarande avstyckat i två delar. Den ena är Riksbyggens bebyggda område, som heter Neonlampan 3, och bredvid ligger den obebyggda delen, Neonlampan 5. År 2002 tog Skanska över och planerade att bygga 36 bostadsrättslägenheter. Samtidigt beslutade kommunen att bygga en väg genom det redan bebyggda området, som ägs av en av Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Kommunen ville bygga vägen i enlighet med servitut, vilket innebär att den har nyttjanderätt. Det beslutet överklagade de boende i bostadsrättsföreningen till länsrätten, som dock ansåg att kommunen hade rätt. Men det var också problem med parkeringsförhållandena. Lösningen som fanns innebar att bilarna måste lämnas vid områdets entré. Detta gjorde att Skanska i maj i år drog sig ur byggplanerna. Inflyttning Botrygg tog sedan över efter Skanska med förslaget att bygga 25 marklägenheter med bostadsrätt. Den omtalade vägen skulle fortfarande byggas, men lösningen gjordes i samförstånd med berörd bostadsrättsförening. Men även detta förslag har alltså övergetts, och planen är nu att bygga 20 villor. Detta ska lösa problemet med parkeringen. – Om man minskar antalet bostäder kan man ta in bilar i området och parkera dem på sina respektive tomter, säger Gösta Gustavsson. I dagsläget är det alltså aktuellt att bygga 20 hus. Planarbete inom Linköpings kommun pågår under hösten 2005. Byggstarten är planerad till april 2006. Första inflyttning beräknas ske i december 2006. Linköpings Tidning 2005-11-11
DN
Tekniska verken måste sänka sina taxor. Vinsten är för hög. Det hävdar Botrygg AB:s Michael Cocozza, som gått samman med övriga fas- tighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska verkens taxesättningar. Det var representanter för Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping och bilda en motpart till Tekniska verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun. – Eftersom de olika taxorna i dag utgör en så stor andel av hyran och avgifterna i boendet beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska verken i taxefrågor, säger Michael Cocozza. Kinda Posten 2005-11-01
- Tekniska Verken måste sänka sina taxor. Deras vinst är för hög. 150 miljoner kronor i vinst räcker. Resten, upp till 300 miljoner kronor, kan de använda för att sänka taxorna. Det hävdar Botryggs Michael Cocozza som gått samman med övriga fastighetsägare i Linköping för att sätta press på Tekniska Verkens taxesättningar.
Det var representanter från Hyresgästföreningen, HSB, Stångåstaden, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Villaägarna och Botrygg AB som i fredags träffades för att diskutera de höga taxorna i Linköping. De ska bilda motpart till Tekniska Verken. Organisationerna representerar tillsammans nästan samtliga boende inom Linköpings kommun. - Eftersom de olika taxorna i dag tar en så stor andel av hyra och avgifter i boendet så beslutade vi i fredags att titta på möjligheten att bilda en organisation som kan bli en motpart till Tekniska Verken i taxefrågor. Droppen som fått amforan att rinna över är Tekniska Verkens vinst på 300 miljoner kronor och ryktet om en taxehöjning på 5 procent 2006. - Vi har inget emot att Tekniska Verken går med vinst. Men den måste vara måttlig. Ett kommunalt bolag ska ha lite kooperativ tanke i botten. Inte bara ett bolag som ska mjölka kunderna på så höga vinster som möjligt. Tekniska Verken har höjt taxorna under de 3-4 senaste åren i nivå med de dyraste bolagen i landet. Vi borde istället sikta på att bli billigast i Sverige på taxesidan. Det om något skulle främja tillväxten i kommunen. -150 miljoner är det belopp bolaget kan leverera till Stadshus AB i Linköpings kommun utan att kommunen måste betala 2 procent i bolagsskatt, men resten av vinsten får de betala full bolagsskatt för. Totalt 53 procent i skatt får Linköpingsborna betala i bolagsskatt och moms på verkets övervinster och det är onödigt. Det är bättre att de sänker taxorna på fjärrvärmen, elnät och va-taxorna. Därmed kan vi sänka hyrorna ytterligare, säger Michael Cocozza, som genom sitt bolag, Botrygg AB, sänkt hyrorna med 1,25 procent för nästa år. Men Tekniska Verken sätter sina egna taxor? - Som enskild kund har man inte mycket att sätta emot. Men genom att gå samman i en organisation blir vi starka. Vi har bjudit in Tekniska Verkens vd och styrelsens ordförande till en träff den 11 november. Vi hoppas givetvis komma fram till en meningsfull dialog. Men går inte det får vi ta ytterligare ett steg. Hur då? - De organisationer som träffades i fredags representerar i stort sett hela Linköpings bostadsmarkand. Alla tycker likadant. Taxorna är för höga och måste sänkas. - Nu är vi inte ensamma i Sverige att tycka detta. I Stockholm pågår ett uppror på liknande grunder, berättar Cocozza. Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen, en av de sju organisationerna bakom taxeupproret motiverar sin ståndpunkt enligt följande: - Det är inte rimligt att vi ska behöva bli osams med fastighetsägarna vid varje hyresförhandling när vi vill sänka hyrorna om Tekniska Verken slår undan förutsättningarna. Räntor och uppvärmingskostnader är stora utgiftsposter för en fastighetsägare. När nu Tekniska Verken gör så stora vinster är det rimligt att de hjälper till att hålla nere kostnaderna för de boende i kommunen, säger Stig Hagström, ombudsman i Hyresgästföreningen. Linköpings Tidning 2005-11-01
Botrygg argumenterar mot Tekniska Kinda-Posten
Botrygg bildar nytt bolag för sänkta taxor med flera bostadsorganisationer Sveriges Radio - Östergötland
Hyresgästföreningen har gjort upp om hyran med Botrygg AB före förhandlingarna med allmännyttan. I Linköping sänker Michael Cocozzas Botrygg Bygg AB hyrorna från årsskiftet. Det är landets första uppgörelse om hyressänkningar. En sänkning med 90 kronor i månaden för en normaltrea.
                                          Botryggs Michael Cocozza och Hyresgästföreningens Barbro Engman har gjort upp om en sänkning av hyran på 1,25 procent nästa år. - Det är rimligt med sänkta hyror nästa år med tanke på ränteläget, säger vd Michael Cocozza. Hyrorna sänks i genomsnitt med 1,25 procent i de 750 lägenheter som förhandlas av Hyresgästföreningen. - Det är med stor tillfredsställelse vi tar emot nyheten, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, som i år har krävt hyressänkningar med anledning av det låga ränteläget och det faktum att de hyresnormerande kommunala bostadsföretagen blivit förmögnare under de senaste åren. Hyresgästföreningen har krävt sänkta hyror i ett mycket stort antal företag i hela landet. - Nu väntar vi på att fler hyresvärdar ska sänka hyrorna. När det gäller Stångåstadens utspel om frysta hyror nästa år så ser vi det som ett bud. Vårt bud ligger på en hyressänkning med 2,5 procent. Men vi har ju inte förhandlat med dem än, säger Barbro Engman. Unikt Det är unikt att en privat värd på detta sätt sänker hyrorna och att det sker innan något avtal träffats med det allmännyttiga bostadsföretaget. - Michael Cocozza är smart. Han har insett att hyrorna måste följa marknaden annars riskerar han att prisa ut sig, säger Barbro Engman. Prispressaren Michael Cocozza har tidigare gjort sig känd som hyresvärden som vågar sticka ut. Han var en av få som fortsatte att bygga när byggindustrin, och så gott som alla hyresvärdar, sa att det inte gick att bygga hyreslägenheter utan att höja hyrorna rejält. Också i Stockholm, där hyrorna i nybyggda lägenheter stigit kraftigt sedan mitten på 90-talet, vågar han bygga till väsentligt lägre hyra än exempelvis Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. - Det stämmer att jag följer marknaden när det gäller hyressättningen. Jag har träffat hyresgäster som lovordat mina lägenheter, men som flyttat ändå för att det varit billigare att köpa bostadsrätt eller bo i villa. När ränteläget är så lågt som det är så ska mina hyresgäster också få glädje av detta, inte bara de som bor i villa, säger Cocozza. - När det gäller att få tillgång till kommunal mark tycker jag att den som kan erbjuda lägst hyror ska få bygga, säger Michael Cocozza, som vill understryka vikten av konkurrens för att kunna pressa hyrorna. - Det är jätteviktigt med konkurrens, säger Barbro Engman. Vi värnar förvisso om allmännyttan men kan man inte hålla nere hyrorna i nyproduktionen ska inte allmännyttan få förtur till mark. Hyressänkningen kommer att träda i kraft till årsskiftet. Linköping Tidning 2005-10-28
För första gången har hyresgästföreningen gjort upp om hyrorna med en privatvärd, före förhandlingarna med allmännyttan. I Linköping sänker Michael Cocozzas Botrygg AB hyrorna från årsskiftet. Det är landets första uppgörelse om sänkta hyror.
-Om vi inte sänker hyrorna, förlorar vi kunder till bostadsrätter och villamarknaden. Vi vill också växa i Stockholm, Göteborg och Malmö, så det är är ett sätt att få nya byggrätter och marknadsandelar, säger vd Michael Cocozza till Sveriges Radio Östergötland. Hyrorna sänks med 1,25 procent i Botryggs 713 lägenheter i Linköping, vilket innebär en cirka 80 kronor lägre hyrra för en trerumslägenhet. Botrygg kommer också att sänka hyrorna på 50 inflyttningklara lägenheter i Hammarby sjöstad i Stockholm. Där blir sänkningen ungefär hundra kronor på en trerumslägenhet, jämfört med hyran i kontrakten. Redan innan sänkningen är hyrorna där tio procent lägre än allmännyttans, hävdar Cocozza.
Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman fanns på plats i Linköping, för att kommentera uppgörelsen. Hon ser det som ett genombrott, även om uppgörelsen bara gäller en liten privatvärd. -Flera allmännyttiga bostadsbolag tror att de ska slippa undan med oförändrade hyror, men det går vi inte med på. Hyregästgföreningens förhandlingar med allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden börjar 8 november. Sveriges Radio- Östergötland 2005-10-27
Privatvärd sänker hyrorna i Linköping Sveriges Radio - Östergötland