Visselblåsning

Botrygg värnar om en god arbetsmiljö och ett gott företagsklimat till förmån för våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners. För att kunna vara den arbetsplats vi vill vara krävs information om upplevda brister, missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen i syfte att Botrygg ska kunna vidta eventuella åtgärder.

Den som misstänker en oegentlighet och/eller ett missförhållande har möjlighet att rapportera om detta på det sätt som anges nedan. Rapporteringen kan ske utan rädsla för repressalier och kan även ske anonymt om så önskas.

Intern rapportering

Nedan formulär kan användas för att rapportera om upplevda missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Endast en opartisk person inom företaget tar del av rapporten och hanterar ärendet. Återkoppling gällande lämnad rapport lämnas via e-post, varför e-postadress behöver anges. Om ni önskar vara anonym rekommenderas att ni skapar en anonym e-postadress som inte kan kopplas till er som person. Om ni önskar återkoppling på annat sätt kan detta anges vid beskrivning av ärendet. Återkoppling gällande er rapport lämnas inom tre månader. Önskas ej återkoppling kan e-postadress utelämnas.

Det är även möjligt att lämna en rapport via telefon till en opartisk person inom Botryggs organisation. Telefonnumret 010 165 05 05 kan användas för att rapportera om upplevda missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Telefonnumret är öppet för inkommande samtal på helgfria vardagar från kl. 08:00 till 18:00. Övriga tider går samtalen till växelns autosvar. Om ni istället önskar ett fysiskt möte för att lämna en rapport är det möjligt att ange det i nedan formulär alternativt boka en tid via telefon. Hanteringen av rapporter om oegentligheter och missförhållanden hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.

Externa rapporteringskanaler

Från och med den 17 juli 2022 kan vissa av regeringen utpekade myndigheter ta emot rapporter om missförhållande genom externa rapporteringskanaler. En person som vill rapportera information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang kan visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Visselblåsaren kan själv välja om denne vill rapportera internt eller externt.

De behöriga myndigheter som ska vara skyldiga att inrätta och hantera externa rapporteringskanaler återfinns på regeringens hemsida.

Formulär för anmälan

Önskas ej återkoppling kan e-postadress utelämnas.
Om ni önskar vara anonym rekommenderas att ni skapar en anonym e-postadress som inte kan kopplas till er som person. Om ni önskar återkoppling på annat sätt kan detta anges vid beskrivning av ärendet.