Visselblåsning

Nedan formulär kan användas för att rapportera om upplevda missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Endast en opartisk person inom företaget tar del av rapporten och hanterar ärendet. Hanteringen av ärendet sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Återkoppling gällande lämnad rapport lämnas via e-post, varför e-postadress behöver anges. Om ni önskar vara anonym rekommenderas att ni skapar en anonym e-postadress som inte kan kopplas till er som person. Om ni önskar återkoppling på annat sätt kan detta anges vid beskrivning av ärendet. Återkoppling gällande er rapport lämnas inom tre månader. Önskas ej återkoppling kan e-postadress utelämnas.

Formulär för anmälan

Önskas ej återkoppling kan e-postadress utelämnas.
Om ni önskar vara anonym rekommenderas att ni skapar en anonym e-postadress som inte kan kopplas till er som person. Om ni önskar återkoppling på annat sätt kan detta anges vid beskrivning av ärendet.