Vår nyproduktion
-en väl genomförd process

Vi är med genom hela processen – från start till slutresultat och förvaltning

Botrygg har egen personal för så gott som samtliga roller i ett byggprojekt. Från projektledaren som säkerställer att huset byggs enligt Botryggs standard till snickaren som med stolthet spikar dit den sista listen. Det gör att vi inte tar några genvägar utan alla inblandade har slutproduktens kvalitet i fokus.

Varje år producerar vi i snitt 400 nya lägenheter

Dessa är fördelade på hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och många olika samhällsfastigheter.


Vi finns i sex olika städer

I dag är vi verksamma i Linköping, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Norrköping och Örebro.


Vad kännetecknar Botryggs sätt att bygga

En hållbar och väl genomförd process

Under alla de år som vi har varit verksamma så har vi utvecklats och fått goda erfarenheter. Vår väl genomförda dokumentation ger oss en bra bild av vilka hållbara och beprövade konstruktioner vi kan arbeta med, hur vi kommunicerar på bästa sätt i alla led och vilka produkter som håller högsta nivå för att platsa i våra fastigheter. Vi följer vårt interna kvalitetssystem för att säkerställa våra höga kvalitet. Vi följer varje steg från första idéskiss till att hyresgästen eller bostadsrättsköparen tar emot nycklarna. Vi tummar aldrig på kvaliteten oavsett vad vi bygger.

Sammanhängande inredning i varje hus

Vi följer samma linje i alla våra gemensamhetsutrymmen. Människor ska känna igen ett Botrygg-hus och vi kännetecknas av trapphus med grön marmor, massiva ekdörrar och väggar som är prydda med konst. Vi vill skapa en varm känsla med interiören och vill att konsten från de lokala konstnärer ska bidra till att göra varje hus unikt och personligt.

Ett hållbart och klimatsmart boende

Vår ambition på Botrygg är att bygga bostäder med en energiförbrukning som avsevärt understiger Boverkets krav. För att uppnå detta bygger vi våra hus med betongstomme vilket ger ett tätt skal som bidrar till en lägre energiförbrukning. Betong är ett hållbart material som håller hela byggnadens livslängd. En bonus av att bygga med betongstomme och välisolerade fönster är att de skapar en tyst innemiljö!

Utöver det lufttäta och välisolerade klimatskalet används även lågenergifönster med en väl genomtänkt placering. För att minimera energianvändningen installeras endast energiklassade vitvaror med energiklass A +/++. Energikonsumtion är i mycket beteendeberoende, något vi vill förstärka positivt genom att exempelvis förse samtliga kök med sortering för avfall.

Vår höga standard återspeglas i hela huset

När du flyttar in ett Botrygghus kan du vara trygg i att du gjort ett bra val. Vi har förvaltat hus i nästan 40 år. All den erfarenheten har förfinat vår produktion och medfört att vi arbetar med hållbara och beprövade konstruktioner. Den enda överraskningen du kan mötas av är de påkostade materialvalen. Självklart har vi gedigna trägolv, helkaklade badrum, slitstarka klinkergolv och kök av hög kvalitet. Allt med noggrant utförd finish. Men det vi vill lyfta fram, det vi är lite extra stolta över, är det som du inte alltid ser eller hittar hos andra företag.

Galleri

Rulla till toppen