Just nu har vi nyproducerade hyresrätter, bostadsrätter och lokaler i Göteborg, Linköping, Norrköping, Stockholm och Uppsala, använd menyn för att se aktuell status för respektive stad.

Loading map...

Loading


Botrygg producerar ca 300 nya lägenheter per år. Dessa är fördelade på hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Till en början var fastighetsbeståndet koncentrerat till Linköping men på senare år bygger företaget även i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Uppsala och Örebro.

Hur vi bygger
Att bygga hus är en process som involverar många människor. Från ritning till färdig produkt har varje projekt passerat över 300 personer. Det betyder att mycket information flyttas från en mun till en annan och från en plats till nästa.

Varje steg medför ett riskmoment och vi har varit med länge nog för att veta att det blir fel, men vi är också tillräckligt kloka och tar lärdom och förbättra oss varje gång fel uppstår. Vår dokumentation är så bra att vi idag har en tydlig bild av vilka material som håller, hur vi på bästa sätt kommunicerar i alla led och vilka produkter som har en tillräckligt hög kvalitet för att platsa i en Botrygg-fastighet.

För det första ska vi alltid bygga hållbara, beprövade konstruktioner utan överraskningar. För att säkerställa det har vi arbetat fram ett internt kvalitetssystem. Systemet innehåller anvisningar på hur vi gör saker, allt från första idéskiss till vi lämnar över nyckeln. Det medför att vi har samma standard var vi än bygger och att det finns en manual för alla skeden i produktionsledet.

Vår målsättning är alltid att bygga med material som håller med tiden. Våra stommar byggs helt i betong och vi undviker organiskt material i känsliga delar. Det gör att vi får en fukttålig stomme som inte riskerar att angripas av mögel. Du som bor i våra nybyggda hus kan känna dig trygg i att luften du andas är fri från mikrobiella partiklar.

Botrygg har egen personal för så gott som samtliga roller i ett byggprojekt. Från projektledaren som säkerställer att huset byggs enligt Botryggs standard till snickaren som med stolthet spikar dit den sista listen. Det gör att vi inte tar några genvägar utan alla inblandade har slutproduktens kvalitet i fokus.

I gemensamma utrymmen vill vi följa en linje. Du ska känna igen ett Botrygg hus då vi kännetecknas av trapphus med grön marmor, massiva ekdörrar och väggar prydda med konst. Vi vill skapa en varm känsla med interiören och vill att konsten från de lokala konstnärerna ska bidra till att göra varje hus unikt och personligt.