Våra värderingar
– en god början

Vår vision är att ”alla ska ha råd att bo i en attraktiv bostad”. Det skapar ett stort fokus på såväl kostnadsmedvetenhet som långsiktiga och hållbara lösningar. För oss som seriös och ansvarstagande fastighetsägare och bostadsbyggare, är det av största vikt att de kostnader som vi sparar och den kvalitet vi erbjuder inte sker på bekostnad av vare sig planetära eller mänskliga resurser.


Uppförandekoden baseras på bolagets värderingar, Botryggs färdplan mot klimatneutralitet i enlighet med Parisavtalet samt våra frivilliga åtaganden till de Globala målen och UN Global Compact.


Uppförandekoden vägleder våra medarbetare att fatta korrekta beslut i sitt arbete. Den utgör även grunden för hur vi bygger långsiktiga relationer och partnerskap med våra intressenter.

BOTRYGGS
UPPFÖRANDEKOD

SVENSKA

CODE OF CONDUCT

ENGELSKA
Rulla till toppen