Hållbarhet

Vi har för verksamhetsåret 2018 tagit fram en hållbarhetsredovisning. Rapporten berättar om årets arbete och ambitioner inom miljö och socialt ansvar. Läs rapporten här.

2019 gick vi över till att enbart använda el från ursprungsmärkt vattenkraft samt att klimatkompensera all CO2 från uppvärmningen av våra fastigheter i samarbete med Vi-skogen. Vi-skogen har ett projekt i Kenya där de utbildar och stödjer bönder att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor.


Kultur- och idrottsengagemang

Botrygg har under många år varit en stor aktör när det gäller sponsring av lokal idrott. I Linköping sponsrar vi följande idrotter och lag: Fotbollslagen FC Linköping City och Linköpings FC, LHC:s dam- och herrlag i ishockey, Linköping Innebandys dam- och herrlag och handbollslaget RPs dam- och herrlag.

Vi låter våra även våra hyresgäster ta del av detta, exempelvis bjuder vi varje hockeymatch in hyresgästerna i ett av våra trapphus i Linköping till vår loge där de får äta middag och se på hockey med sina grannar och Botryggs förvaltare under trevliga former. Man lär känna sina grannar samtidigt som man får en personlig relation till våra förvaltare.

Men det är inte bara idrott som vi sponsrar, vi stöttar även lokal kultur. Botrygg sponsrar Karil, en ideell förening som har som mål att Linköping ska ha ett brett, varierat och bra utbud av professionell scenkonst. Vi stöttar även Tage Danielssons vänner, Östgötateatern Och Östgötamusiken. Till Karils föreställningar bjuds samtliga hyresgäster på valfri föreställning under varje vår och höst och till Tage Danielssons vänner på valfri föreställning under sommaren.

Mix  
Arbete till ungdomar och nyanlända

Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle vi verkar i, därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när det kommer till att ge ungdomar en väg ut i arbetslivet. Vi är stolta över att vi under 2015 gett hela 19 personer en första rad på CV:t varav två av dessa sedan fått anställning.

Vi har även inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi erbjuder nyanlända personer som har en bakgrund inom byggbranschen praktikplatser på våra byggen. Praktiken varvas med undervisning i svenska. Vi ser det som ett mycket gott exempel på hur man som företag kan ta sitt ansvar i integrationsprocessen.

Sainey
Samhällsengagemang

Vi vill utnyttja den möjlighet vi har att påverka samhället, att ge alla bättre förutsättningar till en ljus framtid. Därför stöttar vi årligen organisationer såsom Stockholms stadsmission, Göteborg räddningsmission eller Musikhjälpen.
Vi har valt att bli Huvudpartner till Linköpings Stadsmission då vi vill ta samhällsansvar och vi tycker att de är en trovärdig organisation som vi känner oss trygga i att göra denna satsning tillsammans med.

“Genom denna satsning vill vi bidra till arbetet där barn, ungdomar och familjer som lever i ekonomisk utsatthet får ta del av aktiviteter de annars inte har råd med. Aktiviteter som gör att de känner sig inkluderade i samhället.” – Adam Cocozza, VD för Botrygg

 
Prisbelönt engagemang

Botryggs sociala engagemang är en naturlig del av vår företagskultur och inget som vi förväntar oss en klapp på axeln för, men det är givetvis glädjande att det under året uppmärksammades på Näringslivsgalan där vi mottog pris för Årets mest engagerade företag.

Adam  
Konstnärlig utsmyckning

Botrygg månar om trivseln och satsar därför lite extra på att skapa en trivsam boendemiljö genom exempelvis konstnärlig utsmyckning. Minst en procent av den totala byggkostnaden läggs på konst till fastigheten, något som visat sig vara mycket uppskattat.

I samband med inflyttning anordnas en vernissage där konstnär, boende och grannar är inbjudna för att uppmärksamma konsten och skapa sammanhållning mellan de boende.

Konst