Hållbarhet

Vi har för verksamhetsåret 2020 tagit fram en hållbarhetsredovisning. Rapporten, som är en del av verksamhetsberättelsen, berättar om årets arbete och ambitioner inom miljö och socialt ansvar. Läs Botryggs Hållbarhetsredovisning.

2019 gick vi över till att enbart använda el från ursprungsmärkt vattenkraft samt att klimatkompensera all CO2 från uppvärmningen av våra fastigheter i samarbete med Vi-skogen. Vi-skogen har ett projekt i Kenya där de utbildar och stödjer bönder att ställa om till hållbara jordbruksmetoder. Inlagringen av koldioxid sker i både träd och mark genom att bönderna använder hållbara odlingsmetoder som trädplantering tillsammans med grödor.Socialt engagemang

Sponsring av lokal idrott, kultur och välgörenhet har länge varit en självklarhet men på grund av rådande pandemi har vi tagit engagemanget ett steg längre, vi har erbjudit anpassad hjälp till våra kunder och lokalhyresgäster.

Vi har under många år brunnit för socialt engagemang och som ett led i det mottog vi hösten 2019 utmärkelsen Årets Samhällsengegemang på Tappra Barns välgörenhetsgala.

Med anledning av Covid-19 har vi förutom att anpassa vår egna verksamhet även försökt att underlätta för våra kunder. Ett exempel är då vi erbjudit boende som tillhör en riskgrupp hjälp med att handla eller uträtta enklare ärenden som att hämta ut medicin.

Vi har även försökt att stötta våra lokalhyresgäster och har därför bland annat köpt in luncher till kontoret från restauranger i vårt lokalbestånd.

Vår sponsring till kultur- och idrottsverksamhet har fortgått som vanligt och har i år varit viktigare än någonsin. Det är av största vikt att föreningar får vara kvar då vi anser att en aktiv fritid och förebilder inom idrott och kultur är viktiga för samhällets gemenskap. Det skapar meningsfullhet på fritiden för såväl barn och ungdomar som engagerade vuxna och äldre.

Under 2020 har vi stöttat följande organisationer och föreningar: Ale Karate Club, FC Linköping City, Göteborgs DFF, Hemgårdarnas BK, Kamratföreningen Tanneforspojkarna, KTH, LHC, Linköping FC, Linköping IBK, Linköpings konståkningsförening, Linköping Volleyboll Club, Riksteatern i Linköping, RP, Stadsmissionen och Östgötamusiken.

 

Arbete till ungdomar och nyanlända

Vi är en långsiktig förvaltare som arbetar genomgående med social hållbarhet. Som fastighetsbolag är vi en del av det samhälle och område vi verkar i. Därför är det en självklarhet för oss att ta vårt ansvar när det gäller att ge ungdomar och nyanlända en väg ut i arbetslivet. I samtliga Botryggs projekt erbjuder vi ungdomar och nyanlända praktikplats.

Vi har även inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen där vi erbjuder nyanlända personer som har en bakgrund inom byggbranschen praktikplatser på våra byggen. Praktiken varvas med undervisning i svenska. Vi ser det som ett mycket gott exempel på hur man som företag kan ta sitt ansvar i integrationsprocessen.Konstnärlig utsmyckning

Vi försöker genom våra konstsatsningar göra konsten tillgänglig för alla, inte bara för de boende i kvarteren, utan även för personer från andra delar av staden och landet. Detta bidrar till det offentliga rummet och ger liv åt området.

Vi månar om trivseln och satsar därför extra på att skapa en trivsam boendemiljö genom konstnärlig utsmyckning. Något som visat sig vara mycket uppskattat. I samband med inflyttning anordnas en vernissage där konstnär, boende och grannar är inbjudna för att uppmärksamma konsten och skapa kontakter mellan de boende.

Botryggs konstgalleri