Ett hållbart byggande och boende – i många generationer framöver

Hur vi jobbar med hållbarhet, miljö och klimat

Vi klimatkompenserar för vår verksamhet

Sedan många år tillbaka klimatkompenserar vi för vår verksamhet. Vårt klimatavtryck har då baserats på inköpt energi till våra förvaltningsfastigheter. Under 2022 beslutade vi även att bli klimatneutrala till 2045 – ett beslut som vi står stadigt vid. En halvering ska ha sket till 2030 och samt en 25-procentig reduktion till 2027, mot basåret 2021.

Intressent- och väsentlighetsanalys 2022

I början av 2022 genomförde vi en intressent- och väsentlighetsanalys. Intressenterna inventerades genom intervjuer och enkätundersökningar. Mer om resultatet går att läsa i vår hållbarhetsredovisning som länkats högre upp.

Botryggs hållbarhets- och klimatstrategi

Vi tar miljöfrågor på största allvar och ser att vi på individ- och bolagsnivå behöver andra, och nya, typer av val. Vi arbetar aktivt med att ställa om vår verksamhet för att alltid möta skärpta hållbarhetskrav och förändrade marknads- och klimatförändringar.

Hur vi bidrar till FN:s globala mål

5. JÄMNSTÄLLDHET

För oss är jämställdhet och mångfald viktiga principer såväl vid rekryteringar som i det interna arbetet. Samarbetsklimatet inom bolaget präglas av en positiv människosyn och av ömsesidig respekt för medarbetarna.

7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Vi har övergått till att endast köpa el från förnyelsebara energikällor och vi klimatkompenserar för de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till.

8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi arbetar aktivt för anständiga arbetsvillkor och säkrar en långsiktig ekonomisk tillväxt.

11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Vi vill bidra till en god levnadsstandard för fler människor genom att erbjuda våra kunder ett prisvärt högkvalitativt boende.

13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGAR

I arbetet med att bekämpa klimat-förändringar arbetar vi för att årligen minska vår miljöpåverkan, genom insatser inom fokusområdena energi, transporter och resurser.

15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

I hela vår verksamhet undviker vi material och produkter som kan inverka negativt på den biologiska mångfalden.

Hur jobbar vi för att minska vår miljöpåverkan?

  • Vi ska vara klimatneutrala 2045. En halvering ska ha skett 2030, med en 25-procentig reduktion till 2027 – i jämförelse med 2021.
  • Vi har utfört mätningar utifrån Green house gas-protokollet. Mätningen beräknar företags och organisationers utsläpp av växthusgaser. I mätningen ingår företagets ägda resurser (t.ex. bilar), företagets köpta energi och företagets köpta och levererade varor och tjänster.
  • Under vintern 2022/2023 bytte vi ut undercentralerna på våra fastigheter G:a Rådstugugatan/ G:a Trädgårdsgatan i Norrköping och på S:t Larsgatan 38 i Linköping. Detta betyder att vi har installerat ett nytt styr- och automationssystem som gör det enklare att justera värmen i våra kunders lägenheter och få ett jämnare inomhusklimat. Det blir också en stor energieffektivisering.
  • Under 2022 har vi installerat solcellstak på tre av våra fastigheter; Arenaskolan i Linköping, bostadsfastigheten Östra Sala Backe i Uppsala och på Valkeboskolan i Vikingstad. Nu fortsätter arbetet med att installera solceller på så många tak som möjliggör för det.
  • Vi söker ständigt nya klimat- och hållbarhetslösningar och installerar både verktygsbodar (för gemensam användning), cykel- och bilpooler, laddmöjligheter och ger råd i all välmening till våra hyresgäster.

Våra senaste hållbarhetsnyheter

Ytterligare två solcellsanläggningar är klara

Vår investering i en grön framtid fortsätter och vi har nu installerat solcellsanläggningar på ytterligare två av våra fastigheter, Hammarby Fabriksväg (kv. Träslöjden) i Stockholm och Gamla Rådstugugatan (kv. Gåsen)…

Läs mer…

Med enkla medel sparas vatten in

På fastigheten Dukaten 21 i Linköping upptäcktes en vattenläcka i samband med inkoppling av vattenmätare som mäter i realtid. Efter kontakt med hyresgästerna kunde en del läckage lokaliseras och åtgärdas…

Läs mer…

Vi investerar för framtiden

För oss är det av största vikt att värna om en hållbar framtid. Vår ambition är att investera i solceller i samtliga nyproduktioner och även på äldre fastigheter där möjligheten…

Läs mer…
Rulla till toppen