Botrygg AB bildades 1981 under namnet Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Från och med juli 2003 heter bolaget Botrygg AB.

Fastighetsbeståndet har tidigare varit koncentrerat till Linköping men vi har numera även ett bestånd i Norrköping, Stockholm och Göteborg samt Örebro. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 4 000 lägenheter.

Botrygg planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Vi driver även projekt med enfamiljshus med äganderätt. I Botryggs bestånd finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Bolaget har sedan 90-talet drivit en aktiv nyproduktion av bostäder. Under senare år har Botrygg producerat ca 500 lägenheter per år. Produktionen drivs i egen regi.

Bolaget har ca 450 anställda, omsätter ca 1 400 Mkr och drivs av VD Adam Cocozza samt styrelseordförande Michael Cocozza.

Se verksamhetsberättelse för 2018.

Affärsidé
Botrygg ska producera och långsiktigt förvalta attraktiva bostäder i tillväxtregioner.

Våra hyresgäster ska ha stort förtroende för oss som hyresvärd och kunna rekommendera oss till andra. Vi ska aktivt jobba med att minimera produktionskostnaderna samtidigt som vi bibehåller en högre standard än våra konkurrenter.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se