Botrygg är ett privat bygg-och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Vi förvaltar 4500 bostäder och ett femtiotal samhällsfastigheter. Såväl byggnation som förvaltning sker i egen regi med egen personal. Då vi rår över hela värdekedjan från projektidé till färdig byggnad kan vi bygga till en lägre kostnad än våra konkurrenter. Det gör att vi kan erbjuda bostäder med en högre kvalitet till en lägre boendekostnad. Det ger oss också möjlighet att bygga på platser där andra bolag har svårt att få projektekonomin att gå ihop utan att göra avkall på kvalitén.

När vi bygger gör vi det med ett evighetsperspektiv, vi säljer eller ombildar inte våra hyresfastigheter. Då vi är stolta över vår byggmästartradition bygger vi givetvis med samma kvalitet när vi bygger bostadsrätter. Vår förvaltning har utsetts till Sveriges bästa vid upp-repade tillfällen enligt AktivBos Branschindex. Vi har sedan 2011 då vi började mäta NKI alltid varit bland de tre bästa i Sverige.

Botrygg grundades 1981 har haft en aktiv produktion sedan 90-talet. Vi har byggt i såväl hög- som lågkonjunktur. De stabila hyresintäkterna från vårt fastighetsbestånd gör att vi inte behöver slå av på produktionstakten i sämre tider. Vi har de senaste decenniet haft en produktionstakt på ca 500 bostäder per år. I dagsläget är Botrygg verksamma i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Norrköping och Örebro.

Som fastighetsägare är vi en del av det samhälle vi verkar i. Vi drivs därför av ett stort samhällsengagemang. Vi har under många år varit en stor aktör när det gäller sponsring av lokal idrott. Vi anser att en aktiv fritid och förebilder inom idrotten är viktiga för samhällets gemenskap. Det skapar meningsfullhet på fritiden för såväl barn och ungdomar som engagerade vuxna och äldre.

Vi stöttar även den lokal kulturen. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram kulturen i samhället och ge alla möjlighet att se en teaterpjäs eller besöka konstnärliga utställningar. Vårt samhällsengagemang har uppmärksammats vid flera tillfällen. 2015 utsågs vi till Årets mest engagerade företag på Näringslivsgalan och hösten 2019 mottog vi utmärkelsen Årets Samhällsengagemang på Tappra Barns välgörenhetsgala. Det är något vi är mycket stolta över då vi under flera år har ansett att det är en självklarhet för oss att vara med och ta ansvar för det samhälle vi verkar i.