Vi är med dig hela vägen

Köp av bostad är kanske den största affär som du gör i ditt liv. Vi är med hela vägen för att ge dig trygghet från bokning till boende. Botrygg tar risken så att du kan känna dig trygg.

Ett första steg

BOKNINGSAVTAL
När projektet startar har ni möjlighet att teckna er för den bostad ni önskar genom att skriva under ett bokningsavtal tillsammans med mäklaren. I samband med detta betalas en bokningsavgift om 25 000 kr, vilken tillgodoräknas när förhandsavtal senare skrivs. Vid eventuell hävning av bokningsavtalet från er sida återbetalas bokningsavgiften minus en administrativ kostnad.


FÖRHANDSAVTAL
När tillräckligt många bokningar har gjorts i projektet och föreningens kostnadskalkyl är klar kommer mäklaren att kontakta er för att skriva förhandsavtal. Vid tecknandet av detta avtal erlägger ni en handpenning på 150 000 kr (med avdrag för de redan erlagda 25 000 kr) till bostadsrättsföreningen.

Inredningskoncept

Sätt en personlig prägel på er nya bostad genom att kostnadsfritt välja mellan tre förvalda inredningskoncept för kök och badrum.

Ekonomi och avtal

EKONOMISK PLAN
Några månader innan projektets färdigställande lämnas föreningens ekonomiska plan in till Bolagsverket för registrering. Efter denna registrerats har föreningen rätt att upplåta lägenheterna som bostadsrätter till sina blivande medlemmar.


UPPLÅTELSEAVTAL
Cirka 10-12 veckor innan inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. I samband med detta blir ni medlemmar i bostadsrättsföreningen och kan använda bostadsrätten som säkerhet för lån. Mäklaren kommer att kontakta er när det är dags att teckna upplåtelseavtal.

Dags för inflyttning

SLUTBESIKTNING
Strax före inflyttning blir ni inbjuden att vara med vid besiktning av bostaden. Besiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman. Vid besiktningen kontrolleras även att de eventuella tillval ni beställt är korrekta.


SLUTLIKVID
Resterande del av insatsen betalas strax innan tillträde.


INFLYTTNING
Definitiv tillträdesdag meddelas skriftligt senast tre kalendermånader före tillträdesdagen. I samband med tillträdet erhåller ni en dokumentation över er bostad samt information om fastigheten och dess utrymmen och funktioner. För att undvika att alla i huset flyttar in samtidigt, kontaktar vi er i god tid för att samordna inflyttningen och erbjuda er möjlighet att boka hiss till inflyttningen. Efter uppvisat kvitto på betald slutlikvid får ni nycklarna till bostaden. Obs! Glöm inte att teckna en hemförsäkring från
tillträdesdagen.

Efter inflyttning

ÖVERLÄMNANDE AV BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Botrygg bildar bostadsrättsföreningen och utser dess första styrelse, en så kallad byggande styrelse. Den byggande styrelsen består av externa ledamöter med erfarenhet från tidigare styrelsearbete. Efter sista inflyttning i föreningen bildas ett boråd bestående av nya medlemmar i föreningen som arbetar parallellt med den byggande styrelsen fram till övertagandestämma. Detta för att få en så smidig övergång som möjligt. Vid övertagandestämman, som sker ca 4-5 månader efter sista inflyttningen tar föreningens medlemmar över och driver föreningen vidare.


GARANTIBESIKTNING
Inom två år kallar föreningen byggherren till garantibesiktning av byggnationen. Då gör en oberoende besiktningsman en genomgång av fastigheten och dess lägenheter. Besiktningsmannen noterar eventuella garantifel som framkommit sedan slutbesiktningen vilka Botrygg som byggherre ansvarar för.


ANSVARSTID
Avtalet mellan Botrygg och bostadsrättsföreningen är tecknat med bestämmelser i ABT06 som grund. Enligt detta ansvarar Botrygg för åtgärd av fel under ansvarstiden som är 10 år.

Rulla till toppen