Botryggs trygghetspaket för bostadsrättsköpare

Räntesäkrad förening

För att undvika stora räntesmällar för nya bostadsrättsföreningar erbjuder vi en räntegaranti. Det skapar en större trygghet för dig som kund och ger dig ett långsiktigt och tryggt boende.

Att köpa bostad är en av dina viktigaste affärer i livet. Vi är med dig genom hela processen. Nedan följer en rad trygghetsåtgärder – alla inkluderade i vårt trygghetspaket.

Tillträdesskydd

Du kan få skjuta upp din inflyttning med upp till sex månader efter särskild prövning, om du av någon anledning inte skulle kunna flytta in på det tänkta tillträdesdatumet. Du ska ansöka minst en månad innan tillträdet.

En trygg förening – inga osålda lägenheter eller lokaler utan intäkt

För att säkra bostadsrätts-föreningen löser Botrygg eventuella återstående osålda bostadsrätter så att föreningen går skadelös.
Vi täcker även intäktsbortfall vid eventuellt outhyrda lokaler i föreningen under 3 år från avräkningsdag. Allt för att skapa en förening med trygg och stabil ekonomi från dag ett.

Räntesäkrade föreningar

Den senaste tidens räntehöjningar har lett till att många bostadsrättsköpare riskerar höjda föreningsavgifter. Trots att kostnadskalkyler och ekonomiska planer hade en god räntemarginal vid tidpunkten för upprättandet har den senaste tidens räntehöjningar inneburit att många föreningars räntekostnader överstiger de budgeterade.

Botrygg har därför kompletterat sitt trygghetspaket med en räntegaranti i alla bostadsrättsprojekt som är under uppförande.

Garantin innebär att föreningarna kompenseras för mellanskillnaden mellan den kalkylerade räntan och den faktiska för föreningens bundna lån.

Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen är det en självklarhet för oss att tänka om och stötta föreningarna. För oss är det inte rimligt att våra kunder ska behöva stå för hela kostnaden. Genom att kompensera föreningen för de ökade räntekostnaderna under lånens första bindningstider ger vi våra kunder tid att anpassa sig till det nya ränteläget.

Ekonomisk plan med räntegaranti

En nybildad bostadsrättsförenings ekonomiska plan är upprättad med en fast räntekostnad och amortering på samtliga lån. Vi garanterar att föreningens totala räntekostnad inte överstiger det som är angivet i den ekonomiska planen fram tills datum för övertagandestämma. Vi svarar följaktligen för eventuell överskjutande del fram tills föreningens medlemmar bildar styrelse.

Intygsgivning

Vi säkerställer att bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl och ekonomiska plan granskas av två, av Boverket certifierade, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att kalkylen/planen är tillförlitliga; att beräkningarna är korrekta och att kalkylen/planen är hållbar.

Besiktning

Den bostad du tecknat dig för kommer att slutbesiktigas av en oberoende besiktningsman, du som köpare kommer av styrelsen erbjudas att närvara. Vid besiktning avgörs om bostaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen.

Säker förvaltning

Under uppförandet av föreningen tecknas ett avtal mellan Botrygg och bostadsrättsföreningen där Botrygg åtar sig att sköta föreningens förvaltning under de första två åren efter inflyttning. Detta säkerställer en fungerande förening från start, skött av en förvaltare som är väl bekant med föreningens fastighet och har en gedigen förvaltningstradition. Föreningens medlemmar kan sedan lugnt och med handledning ta över styrningen av föreningen.

Rulla till toppen