Kategoriarkiv: Nyheter från Botrygg

​Botrygg höjer hyran lägre än rikssnittet

Botrygg Örebro och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror, totalt omfattas 159 lägenheter i Örebro. Parterna kunde snabbt enas om en höjning på 0,4%. Höjningen är betydligt mycket lägre än det rikssnitt som ligger på 0,54% i hyreshöjning. Hyresgästföreningen har tidigare lyft fram Botrygg som ett exempel på ett bolag med en välskött förvaltning, något som de anser varit en framgångsfaktor för bolaget. - Vi är väldigt nöjd med överenskommelsen och Botrygg ska ha beröm. Jag tror många fastighetsägare kan lära sig mycket av Botrygg. De har en effektiv organisation och visar gång på gång att det går att bygga och förvalta hyresrätter på ett sätt som gynnar både hyresgäster och bolag. När många fastighetsägare hävdar att det inte går att bygga bra och billiga hyresrätter bevisar Botrygg motsatsen, säger Marcus Johansson förhandlare hyresgästföreningen Botrygg är en relativt ny aktör i Örebro men har expanderat successivt under de senaste åren. Inför årets hyresförhandling begärde Botrygg en betydligt lägre hyreshöjning jämfört med andra hyresvärdar i Örebro, ett resultat av att årets driftkostnader varit lägre än budgeterat. - Botrygg är en långsiktig förvaltare som alltid yrkar på rimliga hyreshöjningar, vi begär aldrig mer än vad som krävs för att vi ska kunna bibehålla vår höga service- och förvaltningskvalitet. I år kan vi hålla ner hyreshöjningen i Örebro då vårt bestånd här endast består av nyproducerade lägenheter som färdigställts de senaste 2 åren. Våra driftkostnader har varit något lägre än budgeterat samtidigt som vi har kunnat hålla en hög servicenivå mot våra hyresgäster, säger Merdad Moghtadai VD Botrygg Örebro AB.

Låg höjning för Botryggs hyresgäster i Göteborg

Botrygg Göteborg AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om årets hyror. Från 1 januari höjs hyran med 0,45 procent. Både Botrygg och Hyresgästföreningen är nöjda med uppgörelsen. - Botrygg är en långsiktig förvaltare som alltid yrkar på rimliga hyreshöjningar. Vi begär aldrig mer än vad som krävs för att vi ska kunna bibehålla vår höga service- och förvaltningskvalitet, säger Joachim Arcari, vd för Botrygg Göteborg. - Botrygg anser att det är viktigt för våra hyresgäster att veta vad hyreshöjningarna blir. Vi önskar inte långdragna processer likt den som nu pågår där 43 000 hushåll i Göteborg inte vet vad deras framtida hyra blir. - Det är en process som kan pågå 1-2 år, Vi har många äldre hyresgäster boende i vårt bestånd som inte ska behöva oroas av att inte veta vad hyran blir och om de har råd att bo kvar, Att äga bostadsfastigheter är ett stort samhällsansvar, speciellt när det råder stor brist på bostäder och få har råd att köpa på en marknad med eskalerande höga priser, säger Joachim Arcari Hyresgästföreningens utgångspunkt inför årets förhandlingar har varit oförändrade hyror inte minst med tanke på det för fastighetsägarna gynnsamma samhällsekonomiska läget. Föreningen har uppmanat såväl privata som kommunala hyresvärdar att visa största möjliga återhållsamhet i sina hyreskrav. - Det känns väldigt bra att Botrygg, till skillnad från ett flertal andra privatvärdar i Göteborg, valt att inte ta strid med sina hyresgäster utan att vi nått en uppgörelse på en för både bolaget och hyresgästerna rimlig nivå, säger Pedram Kouchakpour, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen. - Det visar att Botrygg är beredda att ta ansvar för sina hyresgäster, för den ekonomiska utvecklingen i stort och för att hyresrätten ska få förutsättningar att vara en konkurrenskraftig boendeform. Uppgörelsen omfattar Botryggs cirka 300 lägenheter i Göteborg. Samtliga lägenheter ligger på Hisingen.

Är du Sveriges trevligaste snickare?

Är du en glad snickare som har höga kvalitetsmål, några år i branschen och gillar att arbeta med kunder kan du vara den vi söker. Botrygg vill hitta dig som drivs av att skapa ett bra resultat och som vill hjälpa oss att ge ännu bättre service till våra kunder. Du kommer att arbeta med att färdigställa och åtgärda de sista detaljerna i Botryggs nybyggda hus och lägenheter och kommer jobba nära företagets kunder. Botrygg söker dig som har jobbat som snickare i några år och älskar ditt jobb. Rätt person för tjänsten är social, relationsskapande, trivs med kundkontakt som en stor del av sitt arbete och har alltid nära till ett leende. Botrygg erbjuder dig ett varierande arbete i ett snabbt, modernt och växande företag. Beslutsvägarna är korta och organisationsstrukturen är platt. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter, mycket eget ansvar och variationsrika arbetsuppgifter och projekt. Botrygg är Sveriges 12:e största bostadsproducent och ett företag med hög ambitionsnivå i såväl produktion som förvaltning. För Botrygg står kunden alltid i fokus. Låter det intressant? Välkommen att läsa mer här!

Skaffa insatslägenhet helt riskfritt

Just nu planerar Botrygg för en kommande byggnation av bland annat hyresradhus i stadsdelen Ullstämma i södra Linköping. Projektet har en för Linköping ny och spännande upplåtelseform, kooperativ hyresrätt. Läs mer här.

Medverkan i statlig utredning

Utredningen om utökad konkurrens på byggmarknaden har idag lagt fram sitt betänkande. Botryggs styrelseordförande Michael Cocozza har deltagit som sakkunnig i utredningen. Michael har valt att skriva ett särskilt yttrande och skriver följande i inledningen: Utredningens direktiv tar sikte på att främja konkurrensen på byggmarknaden och ”vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen”. Utredningen har valt att tolka detta direktiv snävt och därför kommer betänkandet inte med några genomgripande förslag. Direktiven anger ett antal frågeställningar som ska utredas. Betänkandet visar att det inte varit fruktbart att peka ut just dessa frågeställningar, eftersom de är av perifer betydelse för konkurrensen. Det finns behov av att utredningen får jobba vidare och utreda olika frågeställningar som påverkar konkurrensen på byggmarknaden och sedan komma med konkreta förslag. De områden man borde titta närmare på är följande: 1. Marken som avgörande produktionsfaktor 2. Det kommunala planmonopolet och planförfarandet 3. Det allmännyttiga uppdraget. 4. Kvalitetsfrågor i byggproduktion och bostadsförvaltning 5. Hur skattesystemet påverkar olika segment på byggmarknaden Dessa förslag till reformer lyfts i det särskilda yttrandet: • Bygg ut den gällande markanvisningslagen med reglering av kommunernas markförsäljning i syfte att genom konkurrens och transparens erhålla bättre priser, lägre hyror vid hyresrätt, högre markpris vid bostadsrätt och bättre kvalitet på bostäder. • Låt byggherrar anlita certifierade plankonsulter i syfte att ta fram detaljplaner på egen mark. Fokusera kommunernas resurser på översiktsplanering, planläggning av kommunal mark jämte den egentliga lämplighetsprövningen av projektidéer på privat mark. • Negativa planbesked bör kunna överklagas hos länsstyrelsen och undanröjas om kommunen inte vill släppa fram viss form av byggnation, nya bostäder överhuvudtaget, om kommunen agerar i syfte att främja eget markintresse framför privat markinnehav eller om klagande kan visa att kommunen inte prövat ärendet med en, med andra företag, likställd behandling. • Krav på gestaltningsprogram skall av konkurrensskäl endast kunna ställas i översiktsplan, ej i detaljplan. • Planbesked ska lämnas inom 4 månader av kommunen. Annars bör vite kunna utgå. • Kommuner som fortsatt ställer tekniska särkrav tros att det är olagligt sedan den 1/ 1 2015 ska kunna vitesföreläggas. • Frikoppla det allmännyttiga uppdraget från de kommunala bolagen och utsätt detta för konkurrens genom markanvisningstävlingar. • Ställ krav på att företag som får byggrätter för bostadsrätter eller ägda bostäder även måste bygga hyresrätter med hyrestak, s.k. affordable housing” enligt amerikansk modell. • Skärp kvalitetskraven för byggnation och i bostadsförvaltning. Inför sanktioner i forma av viten när det inte fungerar med OVK, energikontroller, brandsyn m.m. • Använd kundindex för bostadsproduktion och bostadsförvaltning som komplement till pris i syfte att säkra kvaliteten vid urval av byggherrar. • Inför låg moms på hyra i syfte att få byggmomsen avdragsgill och jämställa kostnadsnivån mellan byggproduktion av kommersiella lokaler å en a sidan och bostäder å andra sidan. • Marknadsanpassa fastighetsbeskattning genom differentierade fastighetsavgifter där skatt tas ut efter bostädernas värde. • Låt fastighetsavgiften förbli kommunal i syfte att stärka kommunernas incitament att bygga nya bostäder och utveckla städerna. Läs vidare i särskilt yttrande i länkad PDF, sid 313.