Botrygg AB bildades 1981 under namnet Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Från och med juli 2003 heter bolaget Botrygg AB.

Fastighetsbeståndet har tidigare varit koncentrerat till Linköping men vi har numera även ett bestånd i Norrköping, Stockholm, Göteborg samt Örebro. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 4 000 lägenheter.

Vi planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Vi driver även projekt med enfamiljshus med äganderätt. I beståndet finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Sedan 90-talet har vi drivit en aktiv nyproduktion av bostäder och har under senare år producerat ca 300 lägenheter per år. Produktionen drivs i egen regi.

Vi har 340 anställda, omsätter ca 1 100 Mkr och drivs av VD Adam Cocozza samt styrelseordförande Michael Cocozza.

Se verksamhetsberättelse för 2018.

Se verksamhetsberättelse för 2019.


Affärsidé
Vi ska producera och långsiktigt förvalta attraktiva bostäder i tillväxtregioner.

Våra hyresgäster ska ha stort förtroende för oss som hyresvärd och kunna rekommendera oss till andra. Vi ska aktivt jobba med att minimera produktionskostnaderna samtidigt som vi bibehåller en högre standard än våra konkurrenter.

Sigillet är utfärdat av kreditupplysningsföretaget AB Syna www.syna.se