Botrygg AB bildades 1981 under namnet Fastighetsbolaget Duvkullen HB. Från och med juli 2003 heter bolaget Botrygg AB.

Fastighetsbeståndet har tidigare varit koncentrerat till Linköping men vi har numera även ett bestånd i Norrköping, Stockholm, Göteborg samt Örebro. Sammanlagt förvaltar bolaget ca 4 000 lägenheter.

Vi planerar, bygger och förvaltar hyresrätter och bostadsrätter. Vi driver även projekt med enfamiljshus med äganderätt. I beståndet finns även offentliga lokaler och logistikfastigheter. Sedan 90-talet har vi drivit en aktiv nyproduktion av bostäder och har under senare år producerat ca 300 lägenheter per år. Produktionen drivs i egen regi.

Vi har 340 anställda, omsätter ca 1 100 Mkr och drivs av VD Adam Cocozza samt styrelseordförande Michael Cocozza.

Se verksamhetsberättelse för 2018.

Se verksamhetsberättelse för 2019.
Affärsidé

Vi ska producera och långsiktigt förvalta attraktiva bostäder i tillväxtregioner.

Våra hyresgäster ska ha stort förtroende för oss som hyresvärd och kunna rekommendera oss till andra. Vi ska aktivt jobba med att minimera produktionskostnaderna samtidigt som vi bibehåller en högre standard än våra konkurrenter.
Vi är bostadsbolaget med personligt bemötande,
långsiktigt tänkande och ansvarsfullt byggande
– alltid med dig i fokus.

Som aktör på en global marknad tar vi vårt ansvar genom att välja miljövänliga material och att bygga med omsorg. Som en del av ett samhälle bygger vi hållbara bostäder för alla människor, stödjer kultur- och idrottsföreningar, anställer ungdomar och erbjuder sommarjobb åt studenter. Som organisation ger vi medarbetare nödvändiga verktyg för att trivas och finns där om det uppstår problem. Det är vad vi ger. Det vi får tillbaka är lojala kollegor, hyresgäster och kunder som vill vara delaktiga och kommer med idéer på saker som kan bli bättre.
Mer än bara hus.

Vi tror på variation och genom att blanda storlek på lägenheter attraherar vi en heterogen målgrupp där barnfamiljer, ungdomar och äldre delar samma tak.

Att bygga hus är en process som involverar många människor. Från ritning till färdig produkt har varje projekt passerat cirka 300 personer. Det betyder att mycket information flyttas från en mun till en annan och från en plats till nästa. Vi har varit med länge nog för att veta att det blir fel, men vi är också tillräckligt kloka och tar lärdom varje gång fel uppstår för att ständigt förbättra oss. Vi gör förmodligen fel som alla andra men vågar tro att vi är bättre på att dokumentera dessa så att de inte återupprepas. Vår långa erfarenhet av nyproduktion har gett oss en gedigen kunskap om hur vi bygger hållbart, klimatsmart och kostnadseffektivt. Det gör att vi kan ha en högre kvalitet och bättre standard än våra konkurrenter utan att det kostar mer för våra kunder.
För att säkerställa det har vi arbetat fram ett internt kvalitetssystem. Systemet innehåller anvisningar på hur vi gör saker, allt från första skissen till hur vi spikar dit den sista listen. På Botrygg är vi stolta över vår byggmästartradition. Vi gör inte skillnad på hus som vi bygger för egen förvaltning och hus som vi säljer till våra kunder, det är samma höga kvalitet i alla våra projekt. Vår målsättning är alltid att bygga med material som håller med tiden. Våra stommar byggs helt i betong och vi undviker organiskt material i känsliga delar. Det gör att vi får en fukttålig stomme som inte riskerar att angripas av mögel.
Botrygg har personal för så gott som samtliga roller i ett byggprojekt. Från projektledaren som säkerställer att huset byggs enligt Botryggs standard till snickaren som med stolthet spikar dit den sista listen. Det gör att vi inte tar några genvägar utan alla inblandade har slutproduktens kvalitet i fokus. I gemensamma utrymmen vill vi följa en linje. Du ska känna igen ett Botrygg-hus då vi kännetecknas av trapphus med grön marmor, massiva ekdörrar och väggar prydda med konst. Vi vill skapa en varm känsla med interiören och vill att konsten från de lokala konstnärerna ska bidra till att göra varje hus unikt och personligt. Botrygg kvalitetbroschyrAlla ska få känna sig hemma.

Vi tillhandahåller bostäder för alla sorters människor. Varenda människa är unik med skilda uppfattningar och krav på sitt boende men alla har förmodligen samma mål - det ska kännas som hemma. En stor del i den känslan stavas trygghet. Våra kunder ska veta att vi är lika angelägna som dem att rätta till något som hamnat snett och att vi finns där för dem i alla lägen. Som kund ska du aldrig behöva fråga två gånger. Kundens problem är våra problem och inget är för stort eller för litet. Vi välkomnar kritik, positiv som negativ, och ser det som ett kvitto på hur just den kunden trivs just nu.