S:t Larsgatan 17

Tryckeriet byggdes 1946 och kontoren 1947. Arkitekter var Ville Tommos, Uppling, Fylking (Stockholm). Fastigheten byggdes om från kontor/tryckeri till bostäder 1996, totalt 40 lägenheter på totalt 2149 kvm. Arkitekt var Per Nilsson och Bengt Winell, HJS Arkitekter. Fastigheten är ett stenhus i fem våningar. Mångkantigt parti åt norr med fasadklädsel av betongplattor, i hörnen ljusgrå marmor. Sockel av ljusgrå skiffer. Fasaden i övrigt med brunrött tegel. Fastigheten inrymmer 6 lokaler om totalt 929 kvm. Lokalhyresgäster är bl.a.: Begravningsbyrå Rosén Gnistra Kommunikation

Fakta

Namn S:t Larsgatan 17
Område Linköping

Karta

Dokument