Integritetspolicy

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Botryggkoncernen. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås.

Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under sex månader efter avslagsbeslutet.

Borttagning/Ändring

Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter som Botrygg behandlar samt att få felaktiga uppgifter rättade.

Begäran kan sändas till:
Botrygg, attn: Personuppgiftsansvarig, Junkersgatan 1, 582 35 Linköping.

Förutom att ange vilka uppgifter du vill ta del av eller ha ändrade behöver begäran innehålla följande: Ditt namn, adress, uppgift om hur du vill ta del av uppgifterna samt en vidimerad kopia på din legitimation. Vi behöver uppgifterna för att säkerställa att ingen annan än du begär ut uppgifterna om dig. Du har rätt att begära att felaktiga eller historiska uppgifter ändras.

Rulla till toppen