Integritetspolicy

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Därför behövs uppgifter från personer som kan uttala sig om dig. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.

Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Botryggkoncernen. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid som din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att gallras när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som bostadssökande. Detta gäller också om din ansökan om bostad avslås.

Om skälet till att ansökan avslagits är att du inte kunnat godtas på grund av misskötsamhet i ett tidigare boende, bevaras dock uppgifterna under sex månader efter avslagsbeslutet.

Borttagning/Ändring

Om du önskar bli borttagen eller vill ändra felaktiga uppgifter, vänligen fyll i nedanstående formulär så att vi kan identifiera dig samt se vilken uppgift du önskar ändra/ta bort.

Vi kontaktar dig sedan på våra registrerade uppgifter och bekräftar borttagning.

Notera att vi kan behöva komplettering om vi inte kan identifiera vem som hör av sig till oss samt i de fall det inte är klart vilken uppgift som ska ändras/tas bort. Om du inte lämnar några kontaktuppgifter kan vi inte återkomma till dig vid behov av komplettering och för bekräftelse. Det kan leda till att ändring/borttagningen inte sker.

Ta bort mina uppgifter.
Ändra mina uppgifter.