Hälsominister på besök på Botryggs äldreboende

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson besökte igår Linköping och det nya vårdboendet i Ullstämma. I och med besöket så invigde hon också 36 nya lägenheter vid ett äldreboende som drivs av Berzelii vård och omsorg.

Bandet klippt av Maria Larsson och invigningen klar av Valthornsgatan 1
Bandet klippt av Maria Larsson och invigningen klar av Valthornsgatan 1.


Nytt investeringsstöd
 Boendet på Valthornsgatan i Ullstämma är ett särskilt boende med heldygnsomsorg i 36 lägenheter vardera. 24 lägenheter är ålderdomshemsboende och 12 av dem är till för äldre personer som utöver behov på grund av åldrande även har psykiatriska problem uppdelade i tre grupper om 12 vardera.

Boendet uppfyller en del särskilda kvalitetskrav, förutom de vanliga som finns inom äldrevården, exempel på de särskilda verksamheterna är bland annat promenader fem dagar i veckan för den som vill och att maten skall lagas på plats i boendet och att det finns olika maträtter att välja på.

Maria Larsson var naturligtvis imponerad av det hon såg vid invigningen och hon passade också på att invitera regionala byggherrar till fortsatt byggande inom samma sektor men med nya förutsättningar efter nyår.
– Jag vill bara tala för alla byggherrar och Linköpings kommun att vi inför ett nytt investeringsstöd för byggande av trygghetsbostäder. Det är ett boende där man inte har heldygnsomsorg och där det finns personal en liten stund på dagen där man kan hjälpa varandra. Stödet finns på plats från första januari så nu är det bara sätta igång att bygga, menade Maria Larsson.

Vårdboendet på Valthornsgatan är alltså till för äldre personer och det var ett lokalt företag som vann upphandlingen, Berzelii vård och omsorg. Fastighetsägare är Botrygg, Mikael Cocozza.

På eftermiddagen medverkade ministern vid en länsdialog om ANDT-frågor, det vill säga alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet. Med på länsdialogen var bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer.

Linköpings Tidning, Kinda Posten 2009-12-10

Rulla till toppen