Fiasko för ägarlägenheter

Intresset bland fastighetsägare och byggherrar var stort när ägarlägenheter blev en ny laglig upplåtelseform i maj 2009. Men enligt Lantmäteriet registrerades endast 17 ägarlägenheter under förra året. Huvudorsaken till det låga intresset för ägarlägenheter är kravet om att hyrorna ska följa bruksvärdesprincipen. Dessutom har bankerna varit tveksamma att finansiera nybyggnation av ägarlägenheter, eftersom ägarformen är svår att kontrollera.
Michael Cocozza, vd för Botrygg, säger i en intervju till Byggindustrin att han ville bygga 70 ägarlägenheter i Hammarby Sjöstad, men banken ville inte finansiera projektet. Därför byggde Botrygg borätter på platsen. Enligt honom var bankerna tveksamma, eftersom en marknad att jämföra ägarlägenheter med saknas. Cocozza anser att det vore bättre att ombilda äldre hyresfastigheter, vilket skulle frigöra kapital för nybyggnation av ägarlägenheter.
I närheten av Malmö arena i Oxie har Skandinavisk Fastighetsfond planer för 300 nya bostäder, varav en tredjedel för ägarlägenheter. Även här är dock finansieringen för ägardelen högst osäker. Totalt beräknas investeringen i detta projekt till 300 Mkr.
I en kommentar kan sägas att eftersom den nya lagen inte fungerar, bör den omarbetas på ett sätt så att en bankfinansiering blir möjlig.
Problemet är att lagen om ägarlägenheter är för vidlyftig för bankerna, eftersom de saknar kontroll över lagfarten i ägarlägenheten.
Således borde fastighetsjurister och bankerna tillsammans se över lagen så att den kan fungera på marknaden. Allt annat vore oklokt.
Det är inte bara bortkastat att införa en lag som inte fungerar, det är även ett klart politiskt misslyckande för regeringen.
Tidningen Fastighetsaktien 2010-01-28
Rulla till toppen