Om fem år är Industrigatan inte sig lik – Botrygg startar byggnationen 2012

Om några år kommer inte övre Vasastaden att vara sig lik. På tisdagen samlades byggherrar, arkitekter och representanter från kommunen för att diskutera förberedelserna inför byggstarten.

Soffgruppens möbelhus Industrigatan, Övre vasastaden
Rivningen av Soffgruppens möbelhus har redan startat.

Projektet Övre Vasastaden har diskuterats under många år. Nu börjar byggstarten närma sig. Redan denna månad kommer de första förberedande arbetena för det stora byggprojektet att påbörjas.

– Det är ett intimt samarbete mellan byggherrarna för att få ihop projektet. Men det kommer inte att dra igång så mycket fysiskt innan sommaren, säger Bill Ericsson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret.

Redan börjat riva

Först ska detaljplanen godkännas, vilket kommer att ske någon gång efter sommaren. Men redan i början av sommaren kommer den att ställas ut för allmänheten. Bill Ericsson räknar sedan med att byggandet kan komma igång efter årsskiftet. Men inget hindrar att det börjar rivas innan dess. Man har redan påbörjat rivningen av Soffgruppens möbelhus vid Industrigatan.
Under en period av fem till sju år kommer övre Vasa­staden i en första etapp söder om Industrigatan att utökas med närmare 900 bostadsrätter och hyresrätter samt butiker och kontorslokaler. Sammanlagt sex byggherrar är involverande i projektet: Botrygg Bygg, JM, Kärnhem, Riksbyggen, HSB och Stångåstaden.

”För ung och gammal”

Botrygg Bygg AB, som står för över hälften av de byggen som planeras, planerar för 500 lägenheter. De kommer att vara jämt fördelade mellan hyresrätter och bostadsrätter.
– Det blir ett brett utbud, både lägenheter för ungdomar och äldreboenden. Vi hoppas kunna börja bygget nästa vår, säger Michael Cocozza på Botrygg Bygg.

Övre Vasastadens förvandling kommer att ta sin början i kvarteret Automaten vid korsningen Industrigatan och Östgötagatan, och sedan fortsätta västerut längs med Industrigatan. Första etappen i projektet kommer att omfatta sex till sju kvarter fram till där Auktionshuset Gomér & Andersson vid Mellan­gatan och söderut mot Sveagatan med ytterligare fem huskroppar söder om Slöjdgatan.

Ska sticka ut

Enligt de sex byggherrarna ska Övre Vasastaden inte bara bli en ny del av innerstaden, utan även ”ett område som sticker ut från mängden, som ger plats för såväl konsten som mångfalden”. Deras ambition är att utformningen ska ske så att god jämställdhet, integration och trygghet uppnås.

Östgöta Correspondenten 2011-03-09

Rulla till toppen