Häv byggstoppet i Linköping

Den åttonde mars i år skickade byggherrarna, Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden en skrivelse till miljöminister Andreas Carlgren. I skrivelsen begär man ett klarläggande av staten för att slippa de produktionsstopp som uppstår på grund av statens olika tolkning av flygbuller i samband med byggande.
Konflikten mellan, å ena sidan, kommunens planer på bebyggelse och å andra sidan en fungerande flygtrafik i flygets huvudstad, är ett dilemma för alla inblandade.

Boverket eller Naturvårdsverket
De gamla statliga riktlinjerna för buller fungerade inte i kommunen vid detaljplanering av områden i närhet till flygverksamhet. Reglerna för hur riktvärden ska tillämpas har tidigare varit oklara och utvecklingen av Saabs verksamhet och Linköpings flygplats skulle också kunna hotas på längre sikt med de gamla riktlinjerna.
Förra året dök Boverkets handbok upp som en lösning på problemet. I huvudsak innebär de allmänna råden att man lindrar kraven på flygbullerhänsyn i utemiljöer. Råden var utformade med hänsyn till Linköpings och andra kommuners behov av att kunna utveckla sina befintliga städer med nya bostäder och samtidigt skapa större trygghet för den långsiktiga verksamheten vid flygplatsen.

En annan tolkning
Det statliga Naturvårdsverket har dock en annan och tuffare tolkning än vad Boverket har och det är något som retat upp ansvarig politiker i Linköping Muharrem Demirok. Kommunalrådet Demirok har sympati för byggherrarnas agerande och han har även förståelse för det faktum att Saab ofta överklagar detaljplaner.
– Jag har inga problem med att Saab agerar som de gör. Problemet för oss är att frågan hamnar mellan två stolar. Här har vi två statliga institutioner, Boverket och Naturvårdsverket och de har tyvärr olika uppfattningar. Det är olyckligt att staten inte kan bestämma sig för vilken fot de ska stå på och det drabbar vår kommun, konstaterar Muharrem Demirok bekymrat.
– Jag tycker att det är jättekonstigt att staten å ena sidan lägger beställning på en utvecklad militär flygverksamhet men samtidigt vill man inte ge den staden, där flygproduktionen har sitt säte, förutsättningar för att utvecklas på ett hållbart sätt.
– Det här ställer till stora besvär för oss i kommunen att den ena handen inte känner till vad den andra gör i staten. Jag är väldigt besviken på det sätt som Carlgrens departement valt att hantera den här frågan.

Linköpings Tidning 2011-03-29

Rulla till toppen