Botrygg erhåller mark i Täby

Täby kommun har efter en markanvisningstävling beslutat att anvisa mark i Byle Allé till Botrygg AB. Botrygg kommer där att uppföra 18 friliggande enbostadshus samt 28 hyresrätter fördelade på 6st flerbostadshus.
 
Botryggs förslag följer detaljplanens vision om att skapa en trädgårdsstad med hög kvalitet, något som bland annat symboliseras av vackra gaturum som inramas av sammanhållen och medvetet utformad bostadsbebyggelse.
 
Villorna uppförs i två våningar mot gatan och en våning mot trädgården för att rama in gaturummet och husen har en u-form i syfte att skapa en skyddad inre gård.Flerbostadshusen komemr att byggas med en tydlig gatu- och gårdssida där husen vänder sig mot gatan med sina entréer och en inneslutande känsla mot gårdssidan genom sin placering.
 
Byle Allé ligger i nordöstra delen av Täby Kyrkby i Stockholm och angränsar till stora ytor av naturmark.
Byggstart planeras till våren 2012 och första inflyttning är beräknad till våren 2013.

Rulla till toppen