Botrygg bygger bostadshus i Örebro

En preliminär överenskommelse har träffats mellan Botrygg och Örebro kommun om att Botrygg ska få bygga på kv. Lagerbladet i Örebro. Botrygg skickade in förslag på bebyggelse i området vilket ledde till en förstudie från kommunen.
 
Botryggs förslag som tagits fram tillsammans med M5 Arkitektur består av 184 lägenheter, 8 lokaler samt 49 studentrum fördelade på 6 huskroppar med vardera 6 plan. I förslaget finns även 5st radhus redovisade.
 
Stor omsorg har lagts vid att skapa lägenheter med bra rumssamband och funktionella ytor. Husen kommer att ha putsade fasader med inslag av tegel och natursten.
 
Kv. Lagerbladet ligger i Sörby i sydöstra Örebro vid Sörbyängsvägen. I området finns stora gröna ytor samt Sörbyängsskolan.

Rulla till toppen