Botrygg får pris för god bostadsförvaltning

Den 21-22 september hålls det årliga eventet Business Arena i Stockholm. Business Arena har blivit Nordens och norra Europas viktigaste mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Eventet avslutas med en prisutdelning där Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen, presenterar Branschindex resultat av Sveriges bästa bostadsförvaltare 2011.
 
Branschindex är en urvalsundersökning som genomförs årligen vid samma tidpunkt (maj – juni). En forskningsbaserad och testad enkät skickas ut till ungefär 200 slumpmässigt utvalda hyresgäster hos de företag som deltar. Enkäten innehåller frågor om service och policy hos företaget såsom förvaltningens besökstider, bemötande av fastighetsskötaren, trivsel i lägenheten och lägenhetens temperatur. Resultatet av enkäterna sammanställs för respektive företag och de fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som får högst betyg av sina kunder presenteras på fastighetskongressen Business Arena tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet.
 
Tävlingen är uppdelad i tre kategorier beroende på hur många lägenheter man förvaltar (1-1999, 2000-8999 och 9000+) och resultatet baseras på hyresgästernas upplevelser av förvaltningskvaliteten. I kategorin 1-1999 deltog femton företag och på delad förstaplats kom Linköpingsföretaget Botrygg AB. Enkäten visar att företagets hyresgäster är väldigt nöjda med sitt boende och sin hyresvärd och extra goda resultat visades även vid hyresvärdens tillgänglighet, trivsel i lägenheten och den personliga tryggheten i trapphuset.
 
På plats för att ta emot priset är bland annat företagets VD Michael Cocozza, förvaltningschef Lotta Ekdahl samt Tomas Bergman, chef för fastighetsskötseln.
 
Det här är en bra modell för att mäta och jämföra nivån på den egna förvaltningen säger Michael Cocozza. Vår personal har gjort ett bra jobb, men vi fortsätter utvecklingsarbetet i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder.
 
Tävlingen Branschindex Bostäder är en ny tävling som årligen ska återkomma och initiativtagarna bakom denna är AktivBo och Tidningen Fastighetsnytt. Syftet med tävlingen är att få fastighetsbranschen som helhet att utveckla sin kundorientering. Förvaltningskvalitet är service- och policyfrågor som fastighetsföretag själva direkt kan påverka. Ett ökat fokus på hyresgästerna skapar ett bättre boende och högre livskvalitet.
 
Se mer information på Branschindex hemsida

Rulla till toppen