Kluvet land: Varför byggs det inte tillräckligt? SR