Botryggs fastighet pryds av Peter Freudenthals himlastege Kultursidan