Unga vill förbättra boplats Göteborg - Botrygg medverkade vid debattkväll Hem och hyra