Nya byggprojekt med bl. a. Botrygg ska förtäta centrala stan NT