Botryggs bygge av härbärge fick många lovord Folkbladet