Små kvarter öppnar för fler byggföretag i Uppsala SR