Selma stad – nytt namn på nygammal stadsdel

Snart inleds den stora omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg. 800 nya bostäder, nytt stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, idrottshall och nya lokaler för vård och service kommer att byggas, lägg därtill levande torgstråk och parkstråk. Allt som behövs för ett gott vardagsliv. Samtidigt får stadsdelen ett nytt namn för att spegla att det nu sker en nystart – Selma stad.

– Namnet Selma förmedlar områdets själ och knyter an till historien. Benämningen stad ger en urban känsla och berättar att det är en dynamisk stadsdel som ständigt utvecklas, säger Kristina Hulterström, projektledare för Framtidens.

Så snart markförberedelser, ledningsflytt och vägomdragningar finns på plats kan byggherrarna sätta igång att bygga. Förutom Botrygg är byggherrar i Selma stad Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Keywe och Riksbyggen.

Nu när mycket av förberedelserna är klara och omvandlingen snart inleds, är det nya namnet Selma stad en extra språngbräda in i en spännande ombyggnadsperiod som likt den framtida stadsdelen kommer att vara fylld av liv.

Läs mer om projektet på Botryggs hemsida och:

selma-stad-logotyp-green

Rulla till toppen